Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
178
3 Pojmenování (název) životní situace.
Ochrana zvířat proti týrání – projednávání přestupků a správních deliktů
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat projednávají úřady městských částí města Brna – v přenesené působnosti dle Statutu města Brna.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podnět na prošetření, zda dochází k týrání zvířat či oznámení o týrání zvířat lze podat na příslušný úřad městské části města Brna nebo na Krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj, která věc předloží příslušnému úřadu městské části k projednání.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Věcně a místně příslušný Úřad městské části na území města Brna
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Věcně a místně příslušný Úřad městské části na území města Brna
Přehled úřadů městských částí


Přehled úřadů městských částí
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí ÚMČ. Uplatňuje se prostřednictvím příslušného ÚMČ k OŽP MMB.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokuta za přestupek, za správní delikt – (§27, §27a, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů)
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
OŽP MMB

Správní oddělení

JUDr. Hana Mušková, tel.: 542 17 4555

Mgr. Jakub Sobocik, tel.: 542 17 4279

26 Kontaktní osoba
Šplíchal Karel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2018
28 Popis byl naposledy aktualizován
13. 02. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design