Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
177
3 Pojmenování (název) životní situace.
Pořádání veřejného vystoupení zvířat

(za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat)

4 Základní informace k životní situaci
Fyzická nebo právnická osoba, která pořádá nebo provádí veřejné vystoupení (dále jen „pořadatel“), je povinna zajistit, aby při veřejném vystoupení byla přítomna fyzická osoba, která je schopna

a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,

b) zjistit změny v chování zvířat,

c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,

d) bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat,

e) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení.Pořadatel je povinen

a) oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení krajské veterinární správě a příslušné obci

1. místo a datum konání,

2. druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit,

3. údaje umožňující identifikaci osoby podle odstavce 2,

b) současně s oznámením podle písmene a) předložit seznam činností se zvířaty,

c) poučit osoby, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení zvířat, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámit je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle tohoto zákona a kontrolovat, zda je v průběhu veřejného vystoupení zvířat dodržují,

d) oznámit porušení podmínek ochrany zvířat účastníkem veřejného vystoupení krajské veterinární správě.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba, která pořádá nebo provádí veřejné vystoupení (dále jen „pořadatel“)
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Viz bod č. 4
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Viz bod č. 4
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
- Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 174, 612 00 Brno,
- příslušný úřad městské části města Brna - Přehled úřadů městských částí

Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
současně s oznámením předložit seznam činností se zvířaty a údaje umožňující identifikaci osoby podle § 8 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
OŽP MMB

oddělení správní

JUDr. Hana Mušková, tel.: 542 17 4555

Mgr. Jakub Sobocik, tel.: 542 17 4279
26 Kontaktní osoba
Šplíchal Karel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 06. 2018
28 Popis byl naposledy aktualizován
28. 02. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design