Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
170
3 Pojmenování (název) životní situace.
Vyjádření k územnímu řízení
4 Základní informace k životní situaci
Dle ust. § 6 odst.(1) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je úřad územního plánování (Odbor územního plánování a rozvoje MMB – dále jen OÚPR) dotčeným orgánem ve všech druzích územního řízení a z tohoto titulu vydává k těmto řízením svá vyjádření z hlediska uplatňování záměrů územního plánování. Toto vyjádření je připojováno k tzv. koordinovanému stanovisku MMB, v němž jsou soustředěna a koordinována stanoviska ostatních dotčených orgánů v rámci MMB.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel o vydání územního rozhodnutí nebo jeho pověřený zástupce
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost o vyjádření není formalizována, její součástí však musí být dokumentace k žádosti o vydání předmětného územního rozhodnutí (dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti na OÚPR MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Na OÚPR MMB.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pokud se jedná o OÚPR MMB, potřebné informace poskytují v budově Kounicova 67:


MĚSTSKÁ ČÁST

JMÉNO

DVEŘE

TELEFON

BRNO - STŘED (kromě k.ú. Štýřice)
BRNO - KRÁLOVO POLE

Ing.arch. Dana Zvolská

448


542174154

BRNO - KOHOUTOVICE

Ing.arch. Vladimír Dominik

339

542174105

BRNO - BOSONOHY
BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC
BRNO - STARÝ LÍSKOVEC
BRNO - BOHUNICE
BRNO - ŽABOVŘESKY
BRNO - KOMÍN
BRNO - MEDLÁNKY
BRNO - ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
BRNO - IVANOVICE

Ing.arch. Markéta Teplá

448

542174124

BRNO - KNÍNIČKY
BRNO - BYSTRC
BRNO - ŽEBĚTÍN
BRNO - JUNDROV

Ing. Božena Kršková

442

542174121

BRNO - JEHNICE
BRNO - OŘEŠÍN
BRNO - ÚTĚCHOV
BRNO - SEVER
BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY
BRNO - ŽIDENICE
BRNO - VINOHRADY
BRNO - LÍŠEŇ

Ing.arch. Jitka Makovská

443a

542174233

BRNO - STŘED (pouze k.ú. Štýřice)
BRNO - JIH
BRNO - ČERNOVICE
BRNO - SLATINA
BRNO - TUŘANY
BRNO - CHRLICE

Ing.arch. Iva Syptáková

441

542174128


 
 
 

JMÉNO

DVEŘE

TELEFON

Veškeré informace o výhledovém řešení dopravních staveb

Ing. Petr Matoušek

347

542174118

Ing. Ivana Hussainová

347

542174119


Ing. Jana Neuvaldová

347

542174101

Veškeré informace o výhledovém řešení inženýrských sítí

vodovody
kanalizace
vodní toky

Ing. Jitka Puttnerová

456

542174106

plynovody
parovody
horkovody


Ing. Šárka Bilíková

456

542174136

silnoproud
spoje

Ing. František Carda

456

542174107

Veškeré informace o územní koncepci všech složek životního prostředí

veřejná prostranství městský mobiliář
městská zeleň
reklamy

Ing. Šárka Sedláková

346

542174117

ochrana přírody a krajiny
ÚSES
ZPF, PUPFL
zahrádkářské lokality

Ing. Hana Kubíčková

346

542174100

hluk, exhalace
geologie
odpady
EIA, SEA


Ing. Eliška Kepáková

346

542174123

Veškeré informace o územní koncepci základních městských funkcí

bydlení
veřejná vybavenost
(obchod, služby, kultura, administrativa)
sociální péče

Ing. arch.Hana Humpolíková

447a

542174151

školství (VŠ)
věda
výzkum
výroba
skladování

Ing.arch. Marcela Drkošová

447

542174135

sport a rekreace
veřejná vybavenost (zdravotnictví)
školství (MŠ, ZŠ)
regionální vztahy

 
(MŠ,ZŠ)
regionální vztahy

Ing. Ivona Kuřátková


447

542174141

Veškeré informace o pořizovaných změnách závazné části Územního plánu města Brna (ÚPmB)

Ing.arch. Monika Jašková

352

542174143

Veškeré informace o pořizovaných změnách závazné části regulačních plánů (RP) a úpravách směrné části ÚPmB a RP


Ing. Zuzana Křenková

352

542174585

Podatelna OÚPR MMB

Ludmila Křikavová

338

542174122


Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz bod 6
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Speciální formuláře neexistují.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejedná se o správní řízení, proto se postupuje podle § 6 odst. (1) správního řádu – tj. bez zbytečných průtahů. Zákonná lhůta není stanovena, za přiměřenou se obecně považuje 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů ode dne podání.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Při vydávání vyjádření nejsou žádní další účastníci.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Pouze eventuální konzultace upřesňující žádost.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
oupr@brno.cz
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
18 Jaké jsou související předpisy
- vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky statutárního města Brna o závazných částech územního plánu města a navazujících územně plánovacích dokumentací

- zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Přímo žádné (nejedná se o správní řízení), obsah vyjádření je možno přezkoumat pouze když je převzato do rozhodnutí stavebního úřadu, proti kterému je podáno odvolání.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žádné.
21 Nejčastější dotazy
„Kdy je potřeba požádat o vydání vyjádření? Až v rámci územního řízení nebo před ním?“

Z hlediska časového jsou možné obě varianty, vhodnější však je požádat ještě před zahájením územního řízení, aby bylo možné na základě vyjádření provést případnou úpravu dokumentace před jejím předložením stavebnímu úřadu.

22 Další informace
Navštivte OÚPR MMB v úředních hodinách (pondělí, středa 8.00-12.00, 12.30-17.00, pátek 8.00-12.00).
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
U příslušného stavebního úřadu.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit


Koordinované stanovisko Magistrátu města Brna k řízením podle stavebního zákona

(viz Životní situace č. 229)
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR), Ing.arch. Vladimír Dominik, dveře č. 339, telefon 542 174 105, e-mail dominik.vladimir@brno.cz
26 Kontaktní osoba
Dominik Vladimír,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2007
28 Popis byl naposledy aktualizován
07. 09. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design