Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Místní poplatky spravované úřady městských částí statutárního města Brna - poplatek ze psů - poplatek z pobytu - poplatek za užívání veřejného prostranství - poplatek ze vstupného
2. V jakém případě ve věci jednat
Při vzniku ohlašovací nebo poplatkové povinnosti podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích - držení psa staršího 3 měsíců - poskytování ubytovacích služeb na dobu kratší 60 dnů - zvláštní užívání veřejného prostranství - konání akce podléhající poplatku ze vstupného
3. Charakteristika úkonu
Ohlášení a úhrada místních poplatků, stanovených obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna o místních poplatcích Úkon je povinností poplatníka místního poplatku
4. Výsledek úkonu
Splnění povinnosti, stanovené zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna o místních poplatcích
5. Kdy věc řešit
V okamžiku vzniku ohlašovací nebo poplatkové povinnosti podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Podle požadavků správce místního poplatku - příslušného úřadu městské části
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Podle požadavků správce místního poplatku - příslušného úřadu městské části
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Podle požadavků správce místního poplatku - příslušného úřadu městské části
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Podle požadavků správce místního poplatku - příslušného úřadu městské části
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Není zpoplatněno
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Není zpoplatněno
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí správce místního poplatku - příslušného úřadu městské části - se lze odvolat prostřednictvím správce místního poplatku k Magistrátu města Brna, Odboru rozpočtu a financování
14. Časté dotazy
15. Sankce
Uložení pořádkové pokuty podle § 247 zák. č. 280/2009 Sb., Daňový řád Zvýšení včas nezaplaceného poplatku až na trojnásobek
16. Působnost
státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
17. Oblast
Poplatky, finance, pokuty, Poplatky, finance, pokuty
18. Klíčová slova
místní poplatky
19. Počátek platnosti popisu úkonu
21. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
ne

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design