Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
165
3 Pojmenování (název) životní situace.
Zvláštní označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5
4 Základní informace k životní situaci
Na základě novely zákona č. 361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou lékaři konající návštěvní službu oprávněni používat zvláštní označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu O5, na podkladě kterého nemusí v jednotlivých případech, kde to charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně nutnou, dodržovat zákaz stání a dále se na tato vozidla vztahuje platnost vyjímky plynoucí z přílohy č. 13.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Oprávněn jednat je osobně lékař provozující zdravotnické zařízení, nebo zaměstnanec zdrav. zařízení, který však vykonává návštěvní službu. O vydání označení č. O5 rozhoduje na základě žádosti obecní úřad s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Pro získání označení O5 je nutno žadatelem doložit:

1. žadatel, který je lékařem provozujícím zdrav. zařízení, musí k žádosti o vydání označení vozidla přiložit - průkaz totožnosti, kopii rozhodnutí o registraci zdrav. zařízení (kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdrav. služeb) a originál čestného prohlášení žadatele, že vykonává návštěvní službu 2. žadatel, který vykonává činnost lékaře jako zaměstnanec zdrav. zařízení, musí k žádosti o vydání označení vozidla přiložit - průkaz totožnosti, kopii rozhodnutí o registraci zdrav. zařízení jehož je zaměstnancem (kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdrav. služeb), originál potvrzení zaměstnavatele, že žadatel je jeho zaměstnancem a že vykonává návštěvní službu.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Je nutná osobní návštěva z důvodu ověření totožnosti žadatele; není možno pověřit nikoho plnou mocí; žádost je možno nalézt na internetu na stránkách http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-zdravi/, pod informací formulář s názvem "Zvláštní označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O5", nebo vyplnit přímo na místě.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Pro žadatele - lékaře s trvalým pobytem na území města Brna - vydává Magistrát města Brna, odbor zdraví, Dominikánské nám. 3, Brno.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor zdraví MMB, Dominikánské nám. 3, Brno, 2. patro;
pracovníci -
Bc. Eva Krejčová, číslo kanceláře 214a, tel. 542172445,
Helena Šujanská, číslo kanceláře 213, tel. 542172446.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
žádost a dále:

viz bod 6.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
žádost je možno nalézt na internetu na stránkách http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-zdravi/, pod informací formulář s názvem "Zvláštní označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O5", nebo vyplnit přímo na místě
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
žádné
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
nejsou stanoveny, bezodkladně, příp. co nejkratší
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
žádní
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
žádné
16 Elektronická služba, kterou lze využít
nutno vyřídit osobně, dotazy je možné psát na:

krejcova.eva@brno.cz

sujanska.helena@brno.cz
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Označení č. O5 je upraveno v § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, a dále vyhláškou č. 294/2015 Sb.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
žádné
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
v případě zjištění, že držitel označení č. O5 přestal splňovat podmínky pro vydání označení O5 a toto označení neodevzdal, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o jeho odnětí ve správním řízení.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor zdraví MMB
26 Kontaktní osoba
Šujanská Helena,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 07. 2013
28 Popis byl naposledy aktualizován
14. 09. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design