Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
161
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o souhlas se zřízením nového válečného hrobu (pietního místa)
4 Základní informace k životní situaci
Originální vyhotovení žádosti vyplnit strojem nebo hůlkovým písmem. Stejným způsobem vypisovat přílohy.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost podává vlastník válečného hrobu nebo vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn viz zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech § 3 odst. 2
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
-žadatel si opatří příslušný formulář žádosti

-opatří si příslušné přílohy, např.: výpis z katastru nemovitostí, ověření a pod.

-vypíše žádost a tuto společně s přílohami doručí na Magistrát města Brna, Odbor obrany, Husova 5

-Odbor obrany MMB potvrdí skutečnosti týkající se evidence válečného hrobu a

vlastnická práva žadatele a žádost zašle na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče – evidence válečných hrobů

-takto potvrzená žádost je Krajským úřadem JMK zaslána Odboru pro válečné veterány MO ČR
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
-iniciace vyřízení je dána podáním bezchybně vyplněné žádosti a jejích příloh

-případným dotazem přímo na MO ČR, Odbor pro válečné veterány Praha

8 Na které instituci životní situaci řešit
-Odbor obrany Magistrátu města Brna, Husova 5 (ve fázi podání)

-Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR, náměstí Svobody 471, 160 01 Praha (ve fázi podání rozkladu - odvolání proti vydanému rozhodnutí)

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
-Odbor obrany MMB, Husova 5, 3. patro,
-vedoucí Odboru obrany, Ing. Bronislav Špaček, tel.: 542 175 210, dv. č. 411
-evidence válečných hrobů, Ing. Vladimír Černý, tel.: 542 175 196, dv. č. 416
-pracovní doba Po a St 8.00 - 17.00, Čt 7.00 - 15.00, Pá 7.00 - 14.00
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
-platný občanský průkaz, nebo pas

-doklad o právním vztahu k válečnému hrobu - vlastnictví hrobu, nebo nemovitosti

-doklad o tom, že válečný hrob je kulturní památkou (kontakt: Odbor kultury MMB)11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
-vzory jsou na internetových stránkách Odboru obrany MMB

-vzory jsou také na internetových stránkách Ministerstva obrany České republiky
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
-poplatek za případné ověření písemnosti, výše poplatku činí 30,-Kč/stránka

-ostatní správní činnosti jsou bezplatné

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
-jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti je rozhodnutí vydáno bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
-zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech § 3 odst. 1 - 418 Jaké jsou související předpisy
-zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
-podání R O Z K L A D U proti vydanému rozhodnutí kompetentním orgánem t.j.

Odborem pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR Praha.

-podává se přímo orgánu, který vydal rozhodnutí20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
-základní právní podklad je zákon č. 122/2004 Sb.

-projednávání přestupku - viz zákon č. 200/1990 Sb.

- viz zákon č. 500/2004 Sb.22 Další informace
-obrátit se na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Ing. Pavel Veselý, tel.: 541 652 324, e-mail: vesely.pavel@kr-jihomoravsky.cz.
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR Praha25 Za správnost popisu odpovídá útvar
-Odbor obrany MMB, Husova 5, 601 67 Brno26 Kontaktní osoba
Černý Vladimír,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
22. 10. 2007
28 Popis byl naposledy aktualizován
29. 03. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design