Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Ubytování osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi v Ubytovně pro přechodný pobyt, Koniklecová 5.
2. V jakém případě ve věci jednat
Ubytovna pro přechodný pobyt je určena pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nejsou schopni ji bez pomoci řešit.
3. Charakteristika úkonu
Osamělý rodič může o ubytování požádat na formuláři – Žádost o ubytování.
4. Výsledek úkonu
Podání žádosti, uzavření smlouvy o ubytování.
5. Kdy věc řešit
Složitá životní a sociálně - ekonomická situace občana s nezaopatřeným dítětem spojená se ztrátou bydlení.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nelze elektronicky.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Občanský průkaz, vyjádření orgánu sociálněprávní ochrany dětí ÚMČ dle trvalého pobytu nezletilých dětí k přijetí do zařízení, další dle konkrétní situace.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Nelze vyřídit elektronicky.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobně na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno, Odd. péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou a to v úředních dnech 8 – 17 hodin, v ostatních dnech na základě telefonické domluvy. Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Duchanová, tel.: 542 173 794 https://www.brno.cz/kontakty/
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Žádné.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není.
13. Opravné prostředky
Soudní žaloba.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Předčasné ukončení pobytu.
16. Působnost
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou
17. Oblast
Sociální oblast, Bydlení
18. Klíčová slova
Ubytování, nezaopatřené dítě, ztráta bydlení.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
27. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design