Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
016
3 Pojmenování (název) životní situace.
Ubytování osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi v Ubytovně pro přechodný pobyt
4 Základní informace k životní situaci
Ubytovna pro přechodný pobyt je určena pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nejsou schopni ji bez pomoci řešit.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Osamělý rodič, který osobně pečuje o nezaopatřené dítě, s trvalým pobytem na území ČR a trvalým bydlištěm v městě Brně.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Složitá životní a sociálně-ekonomická situace občana s dítětem spojená se ztrátou bydlení
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Informace o možnostech přijetí do Ubytovny pro přechodný pobyt poskytne osobně, telefonicky či e-mailem kontaktní osoba (viz bod 9). Žadatel o ubytování v Ubytovně pro přechodný pobyt uplatní žádost na Odboru sociální péče, oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna - oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou, Koliště 19, II. patro
pondělí a středa 8-17 hod., pátek 8-12 hod.
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Krajčová, dv. č. 203, tel: 54217 3794, e-mail: krajcova.marie@brno.cz
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občanský průkaz, vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Brno dle trvalého pobytu nezletilých dětí k přijetí do zařízení, další dle konkrétní situace
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti obdrží žadatel na Odboru sociální péče MMB, oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou, Koliště 19, II. patro, dv. č. 203
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Žádné
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Dle možností kapacity zařízení
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je nutný souhlas klienta s používáním a evidencí osobních údajů v rozsahu nezbytném pro řešení aktuální životní situace
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Soudní žaloba
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Předčasné ukončení pobytu
21 Nejčastější dotazy
Lhůty pro přijetí do zařízení, možná délka pobytu v zařízení
22 Další informace
Dále se můžete obrátit na:

Socio-info centrum MMB, Koliště 19, 542 173 820, 542 173 830
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor sociální péče, Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou, vedoucí oddělení PhDr. Hana Pokorná
26 Kontaktní osoba
Kalinová Martina,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
11. 11. 2002
28 Popis byl naposledy aktualizován
30. 11. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design