Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Přidělování sběrných nádob na směsný komunální odpad. Výměna poškozených nádob.

2. V jakém případě ve věci jednat

Žadateli vyvstane potřeba řešit odkládání směsného komunálního odpadu u nového zkolaudovaného domu nebo vyměnit poškozenou nádobu, popřípadě shledá stávající počet sběrných nádob nedostačující potřebám obyvatel domu.

3. Charakteristika úkonu

Žadatelem je vlastník (popř. SVJ) bytového, rodinného domu nebo stavby, ve které je alespoň jedna bytová jednotka. Žadatel podá žádost, kde uvede čeho se žádost týká (přidělení nádoby, k novostavbě, výměna poškozené nádoby, přehodnocení stavu v počtu nádob k počtu obyvatel domu), úplnou adresu, počet obyvatel domu, popřípadě jiné okolnosti podporující žádost (zdravotní stav, kojenci, přestárlé osoby a pod.

4. Výsledek úkonu

Odbor životního prostředí MMB žádost vyhodnotí a v případě, pokud je žádost oprávněná podá požadavek na svozovou společnost SAKO Brno, a.s, která k nemovitosti umístí sběrnou nádobu a následně realizuje svoz odpadu. V případě, pokud Odbor životního prostředí MMB shledá, že žádost je neopodstatněná (např. u domu je dostatečný počet sběrných nádob) informuje o tom žadatele.

5. Kdy věc řešit

Pokud žadateli vznikne potřeba zajistit místo k odkládání směsného komunálního odpadu.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Žadatel podá žádost e-mailem případně datovou zprávou, kde uvede čeho se žádost týká (přidělení nádoby, k novostavbě, výměna poškozené nádoby, přehodnocení stavu v počtu nádob k počtu obyvatel domu), úplnou adresu, počet obyvatel domu, popřípadě jiné okolnosti podporující žádost (zdravotní stav, kojenci, přestárlé osoby a pod.).

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žadatel podá písemnou žádost, kde uvede čeho se žádost týká (přidělení nádoby, k novostavbě, výměna poškozené nádoby, přehodnocení stavu v počtu nádob k počtu obyvatel domu), úplnou adresu, počet obyvatel domu, popřípadě jiné okolnosti podporující žádost (zdravotní stav, kojenci, přestárlé osoby a pod.). Žádost je možno vyplnit přímo na Odboru životního prostředí MMB.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, tel.: 542 174 573 Ing. Eva Ondráková - ondrakova.eva@brno.cz nebo tel.: 542 174 574 Ing. Květoslava Houzarová - houzarova.kvetoslava@brno.cz

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, tel.: 542 174 573 Ing. Eva Ondráková - ondrakova.eva@brno.cz nebo tel.: 542 174 574 Ing. Květoslava Houzarová - houzarova.kvetoslava@brno.cz

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

žádné

13. Opravné prostředky

žádné

14. Časté dotazy

Jak se posuzují žádosti o přidělení sběrné nádoby na komunální odpad . Při posuzování žádostí o přidělení se vychází z doporučené produkce komunálního odpadu, která činí 4 l na osobu a den. To znamená, že při týdenním svozu má občan nárok na svoz 28 objemových litrů komunálního odpadu ( pro 4 osoby se počítá s nádobou o objemu 110 nebo 120 l ).

15. Sankce

žádné

16. Působnost

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení odpadového hospodářstvía hydrogeologie, Kounicova 67, 601 67 Brno

17. Oblast
Životní prostředí
18. Klíčová slova

Směsný komunální odpad

19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

žádné


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design