Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Alternativní vzdělávací programy
2. V jakém případě ve věci jednat
rodiče, popř. oprávněný zástupce žáka
3. Charakteristika úkonu
4. Výsledek úkonu
Vzdělávací programy, podle kterých je možno vyučovat - Waldorfská škola - waldorfská pedagogika - MŠ a ZŠ - Montessori, Daltonský plán - Školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání
5. Kdy věc řešit
MMB OŠML, PhDr. Irena Čechová, Dominikánské nám. 3, tel. 542 172 183, e-mail: cechova.irena@brno.cz
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
cechova.irena@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
Jsou na území města školy, které mají v švp prvky: - Waldorfské pedagogiky - Pedagogiky MONTESSORI - Daltonského plánu www.brno.cz/katalogskol
15. Sankce
16. Působnost
příslušné ZŠ, MŠ, MMB OŠML
17. Oblast
Školství
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 01. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design