Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
151
3 Pojmenování (název) životní situace.
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně
4 Základní informace k životní situaci
Od roku 1992 poskytuje město Brno finanční dotace na neziskové projekty v oblasti ekologické výchovy. O tuto dotaci lze žádat každý rok.5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Právnické i fyzické osoby – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, církevní společnosti, zájmová sdružení právnických osob a fyzické osoby, společnosti s.r.o. i státní příspěvkové organizace, které nejsou zřízené městem Brnem.6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel v termínu od 15. 9. do 31. 10. roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován, odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci.7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Vyplnit příslušný formulář žádosti:

a) Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně – právnická osoba

b) Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně – fyzická osoba

Jedna právnická nebo fyzická osoba je oprávněna předložit nejvýše 3 žádosti o dotaci. Pokud právnická organizace požaduje úhradu provozních nákladů celoroční činnosti, lze kromě takové žádosti podat pouze jednu další žádost. Formuláře jsou k dispozici na pracovišti Odboru životního prostředí MMB, Brno, Kounicova 67.

V elektronické podobě lze formuláře nalézt na adrese: www.brno.cz/ozp

8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, 5. poschodí, dveře č. 522, RNDr. Danuše Tomášová, tel. 542 174 565
Úřední hodiny podle úředních hodin MMB
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost s popisem projektu na typizovaných formulářích je třeba předložit v jednom vyhotovení včetně předepsaných příloh dle charakteru žadatele. Součástí žádostí musí být podrobný popis činnosti a projektu s finanční rozvahou.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Výše uvedené formuláře jsou k dispozici na pracovišti Odboru životního prostředí MMB, Kounicova 67. Formuláře lze také nalézt na webových stránkách města: www.brno.cz/ozp

Vyplněné formuláře nelze předkládat v elektronické podobě.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní a jiné poplatky se nehradí
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádosti o dotace je třeba předložit v době od 15. 9. do 31. 10. příslušného roku na rok následující. Po projednání žádosti v samosprávných orgánech města (Komise životního prostředí RMB, Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna) je žadatel informován o přidělení či nepřidělení dotace. V případě přidělení dotace je žadatel vyzván k podpisu smlouvy.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou požadovány
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
§ 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
18 Jaké jsou související předpisy
„Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy schválené Zastupitelstvem města Brna dne 23.6.2015 (jsou k dispozici na www.brno.cz) a „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna“ pro vyhlášené programy schválené Radou města Brna dne 30.6.2015.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na přiznání dotace není právní nárok. Rozhodnutí o výši přidělené dotace samosprávnými orgány města (Zastupitelstvem města Brna) je rozhodnutím kolektivního orgánu.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek vyplývají ze znění „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna“.
21 Nejčastější dotazy
Nejčastější je dotaz na možnou výši poskytnutých dotací.

Odpověď: dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Na www.brno.cz
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou známy
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Šplíchal Karel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2011
28 Popis byl naposledy aktualizován
25. 09. 2015
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Platí bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design