Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně
2. V jakém případě ve věci jednat
Právnické i fyzické osoby – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, církevní společnosti, zájmová sdružení právnických osob a fyzické osoby, společnosti s.r.o. i státní příspěvkové organizace, které nejsou zřízené městem Brnem.
3. Charakteristika úkonu
Žadatel v termínu od 15. 9. do 31. 10. roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován, zašle správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci. Podpora se od roku 2021 nevztahuje k ekologické výchově obecně ale pouze k podpoře vyhlášeného tématu na daný kalendářní rok.
4. Výsledek úkonu
Od roku 1992 poskytuje město Brno finanční dotace na neziskové projekty v oblasti ekologické výchovy. O tuto dotaci lze žádat každý rok. Dotace se od roku 2021 poskytují pouze na neinvestiční projekty
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, pracoviště Šumavská 35, 601 67 Brno, 4. poschodí, dveře č. 423, RNDr. Danuše Tomášová, tel. 542 174 346 Úřední hodiny podle úředních hodin MMB
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře lze nalézt na webových stránkách www.brno.grantys.cz a další dokumenty na www.ekodotace.brno.cz. Vyplněné formuláře se předkládají pouze v elektronické podobě.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Žádost s popisem projektu na typizovaných formulářích je třeba předložit v jednom vyhotovení včetně předepsaných příloh dle charakteru žadatele. Součástí žádostí musí být podrobný popis činnosti a projektu s finanční rozvahou.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Na www.ekodotace.brno.cz
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádosti o dotace je třeba předložit v době od 15. 9. do 31. 10. příslušného roku na rok následující. Po projednání žádosti v samosprávných orgánech města (Komise životního prostředí RMB, Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna) je žadatel informován o přidělení či nepřidělení dotace. V případě přidělení dotace je žadatel vyzván k podpisu smlouvy.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní a jiné poplatky se nehradí
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Na přiznání dotace není právní nárok. Rozhodnutí o výši přidělené dotace samosprávnými orgány města (Zastupitelstvem města Brna) je rozhodnutím kolektivního orgánu.
14. Časté dotazy
Nejčastější je dotaz na možnou výši poskytnutých dotací. Odpověď: dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna
15. Sankce
Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek vyplývají ze znění „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna“.
16. Působnost
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí
17. Oblast
Dotace z rozpočtu města, Životní prostředí
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
26. 04. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací






 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design