Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Přihlášení do veřejné soutěže
2. V jakém případě ve věci jednat
Každý, kdo splňuje kvalifikační předpoklady ve smyslu § 50 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
3. Charakteristika úkonu
Zjistit na internetu nebo v Obchodním věstníku vyhlášené veřejné zakázky. Pokud splňujete kvalifikační předpoklady můžete podat přihlášku do veřejné soutěže. Přihláška se podává organizaci a v termínu uvedeném v zadání veřejné zakázky. Přihláška musí obsahovat název veřejné zakázky a přesné označení právnické nebo fyzické osoby, která přihlášku podává.
4. Výsledek úkonu
Veřejné soutěže se může zúčastnit jakákoliv osoba splňující její podmínky. Tyto podmínky jsou zveřejněny každý pátek po odsouhlasení Radou města Brna. Podmínky a informace o veřejných zakázkách najdete na oficiálních stránkách Statutárního města Brna www2.brno.cz v části Úřady a instituce odkaz veřejné zakázky. Dalšími zdroji jsou www.centralni-adresa.cz a Obchodní věstník.
5. Kdy věc řešit
Tyto informace jsou uvedeny v zadání veřejné zakázky.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
Přihláška se podává organizaci uvedené v zadání veřejné zakázky.
17. Oblast
Další postupy k vyřízení
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 01. 2005
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design