Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
150
3 Pojmenování (název) životní situace.
Přihlášení do veřejné soutěže
4 Základní informace k životní situaci
Veřejné soutěže se může zúčastnit jakákoliv osoba splňující její podmínky. Tyto podmínky jsou zveřejněny každý pátek po odsouhlasení Radou města Brna. Podmínky a informace o veřejných zakázkách najdete na oficiálních stránkách Statutárního města Brna www2.brno.cz v části Úřady a instituce odkaz veřejné zakázky. Dalšími zdroji jsou www.centralni-adresa.cz a Obchodní věstník.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Každý, kdo splňuje kvalifikační předpoklady ve smyslu § 50 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Zjistit na internetu nebo v Obchodním věstníku vyhlášené veřejné zakázky. Pokud splňujete kvalifikační předpoklady můžete podat přihlášku do veřejné soutěže. Přihláška se podává organizaci a v termínu uvedeném v zadání veřejné zakázky. Přihláška musí obsahovat název veřejné zakázky a přesné označení právnické nebo fyzické osoby, která přihlášku podává.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Forma přihlášky musí být písemná, doručená faxem, osobně nebo poštou.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Přihláška se podává organizaci uvedené v zadání veřejné zakázky.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Tyto informace jsou uvedeny v zadání veřejné zakázky.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor investiční MMB
26 Kontaktní osoba
Rybář Jakub,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2005
28 Popis byl naposledy aktualizován
23. 01. 2008
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design