Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Potvrzení o složení závěrečné učňovské zkoušky.
2. V jakém případě ve věci jednat
V případě ztráty učňovského listu a zároveň zániku školy
3. Charakteristika úkonu
Podat žádost je oprávněn občan požadující doklad o závěrečné učňovské zkoušce. Potvrzení se vystavuje k závěrečným učňovským zkouškám uskutečněným na středních odborných školách v Jihomoravském kraji (do roku 1990). Od roku 1991 pouze školy v rámci Brna. Záznam o složení zkoušky se dohledává na protokolech o závěrečných zkouškách, které jsou uloženy v Archivu města Brna. Je nutné znát rok složení závěrečné učňovské zkoušky, obor vyučení, název školy a přesný název organizace, ve které se zkouška konala. Podat žádost je oprávněn občan požadující doklad o závěrečné učňovské zkoušce. Potvrzení se vydává do 30 dnů od požádání.
4. Výsledek úkonu
Potvrzení je vystaveno formou dopisu – výpisu z protokolu. Ve výpisu je uveden kód oboru, jeho název a stupeň hodnocení, podnik pro který se vyučil a datum. Výuční listy nevystavujeme.
5. Kdy věc řešit
Při nutnosti prokázat dosažené vzdělání v případě ztráty učňovského listu a zároveň zániku školy
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost o potvrzení - výpis z protokolu o vykonání závěrečné učňovské zkoušky se všemi náležitostmi podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, případně podanou přes datovou schránku. Formulář je k dispozici na Personálním oddělení MMB, Dominikánské nám. č. 1, na https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/tajemnik-mmb/personalni-oddeleni-po/
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Žádost o potvrzení - výpis z protokolu o vykonání závěrečné učňovské zkoušky se všemi náležitostmi, občanský průkaz, popřípadě pas. Formulář je k dispozici na Personálním oddělení MMB, Dominikánské nám. č. 1,
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Podání žádosti e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem: krausova.martina@brno.cz, po@brno.cz, datovou schránkou: a7kbrrn
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobně na Magistrátu města Brna, Personální oddělení, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, paní. Martina Krausová, místnost č. 7a, tel. 54217 2143, e-mail: krausova.martina@brno.cz v úřední dny - pondělí, středa 8:00 - 17:00h, pátek 8:00 - 12:00h
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Pro účely důchodového zabezpečení a pro potřeby úřadů práce je vystavení potvrzení bez poplatku. Pro ostatní účely činí správní poplatek 50,-Kč.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Pro účely důchodového zabezpečení a pro potřeby úřadů práce je vystavení potvrzení bez poplatku. Pro ostatní účely činí správní poplatek 50,-Kč.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
samospráva
17. Oblast
Další postupy k vyřízení
18. Klíčová slova
potvrzení, učňovská zkouška, vyučení
19. Počátek platnosti popisu úkonu
31. 03. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design