Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
145
3 Pojmenování (název) životní situace.
Přihláška do výběrového řízení na pracovní místo na MMB na pozici úředníka/úřednice
4 Základní informace k životní situaci
Pro občany řešící změnu zaměstnání nebo hledající nové uplatnění.

MMB obsazuje volná místa formou výběrových řízení zveřejněných na úřední desce MMB a na internetu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je občanem ČR, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk, splňuje další předpoklady stanovené právními předpisy a splňuje požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Uchazeč postupuje dle zveřejněných informací uvedených v inzerátu.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Uchazeč podá na Personální oddělení písemnou přihlášku k vypsanému výběrovému řízení včetně požadovaných dokladů.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna,Personální oddělení, Dominikánské nám. 1

601 67 Brno
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna,Personální oddělení, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno,
pí Krchňavá 542 172 150
Úřední dny: pondělí,středa : 8:00 - 17:00, pátek: 8:00-12:00h.
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Požadované doklady jsou vždy uvedeny v textu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, tj. přihláška, životopis, výpis z rejstříku trestů, ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pro funkce vedoucích úředníků je nutno dále doložit Čestné prohlášení a lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon)- netýká se osob narozených po 1. 12. 1971.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
*přihláška k výběrovému řízení dle zák. 312/2002 Sb. v platném znění,

*prohlášení dle zák. č. 451/1991 Sb. (při obsazování vedoucích míst).

Formuláře jsou k dispozici na Personálním oddělení MMB, Dominikánské nám. č. 1, Brno nebo na www.brno.cz sekce Občan/volná místa a výběrová řízení/formuláře
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
V případě požadavku na ověření kopie dokladu na PO MMB činí poplatek 30Kč/strana.

Výpis z Rejstříku trestů lze na počkání získat například na pracovišti Czech point, Malinovského nám. 3, Brno, MMB, poplatek činí 100 Kč
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro podávání přihlášek jsou vždy uvedeny ve zveřejněném textu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Přihláška do výběrového řízení včetně požadovaných příloh může být podána v písemné podobě i elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. V případě užití datové schránky musí být u přihlášky,výpisu z rejstříku trestů, ověřeného dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání případně lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon)provedena autorizovaná konverze dle ust. zák. 300/2008 Sb.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18 Jaké jsou související předpisy
zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (netýká se osob narozených po 1. 12. 1971),

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně ostatních zákonů, ve znění pozdějších předpisů
21 Nejčastější dotazy
Termíny konání výběrových řízení (osobní pohovory, písemné testy)

- jsou vždy sděleny přihlášenému uchazeči písemně zpravidla 10 dnů před termínem konání výběrového řízení.
22 Další informace
Informace k organizaci výběrových řízení:

www.brno.cz sekce Občan/Volná místa a výběrová řízení/Informace pro uchazeče o zaměstnání a Informace k organizaci výběrových řízení,

Počty přihlášených uchazečů do jednotlivých výběrových řízení a informace o průběhu výběrového řízení lze získat na www.brno.cz, sekce občan, volná místa a výběrová řízení, aktuální přehled vyhlášených výběrových řízení

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Personální oddělení MMB.

26 Kontaktní osoba
Zatloukal Vladimír,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2012
28 Popis byl naposledy aktualizován
31. 07. 2012
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design