Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Podání přihlášky do výběrového řízení na pracovní místo na MMB na pozici úředníka/úřednice
2. V jakém případě ve věci jednat
V případě zájmu o pracovní místo úředníka na Magistrátu města Brna. Podat přihlášku může fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je občanem ČR, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk, splňuje další předpoklady stanovené právními předpisy a splňuje požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a chce se přihlásit do výběrového řízení vyhlášeného statutárním městem Brnem - Magistrátem města Brna
3. Charakteristika úkonu
Podání písemné přihlášky splňující požadavky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení. Přihláška je k dispozice v písemné formě na Magistrátu města Brna, Personální oddělení, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, případně na https://www.brno.cz/obcan/volnamistaavyberovarizeni/formulare/
4. Výsledek úkonu
Účast ve výběrovém řízení, v případě, že uchazeč toto výběrové řízení vyhraje možnost uzavření pracovního poměru
5. Kdy věc řešit
Pro občany řešící změnu zaměstnání nebo hledající nové uplatnění na trhu práce
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Požadované doklady jsou vždy uvedeny v textu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, tj. přihláška, životopis, výpis z rejstříku trestů, ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pro funkce vedoucích úředníků je nutno dále doložit Čestné prohlášení a lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon) - netýká se osob narozených po 1. 12. 1971. Doklady se podávají v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a7kbrrn nebo e-mailem: dupcikova.blanka@brno.cz se zaručeným elektronickým podpisem. V případě užití datové schránky nebo e-mailu musí být u přihlášky, výpisu z rejstříku trestů, ověřeného dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání případně lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon)provedena autorizovaná konverze dle ust. zák. 300/2008 Sb.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Požadované doklady jsou vždy uvedeny v textu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, tj. přihláška, životopis, výpis z rejstříku trestů, ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pro funkce vedoucích úředníků je nutno dále doložit Čestné prohlášení a lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon) - netýká se osob narozených po 1. 12. 1971. Přihláška do výběrového řízení včetně požadovaných příloh v písemné podobě se zasílá Magistrát města Brna, Personální oddělení, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, případně podává osobně na stejné adrese
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Doklady se podávají v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a7kbrrn nebo e-mailem: dupcikova.blanka@brno.cz se zaručeným elektronickým podpisem.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Přihláška do výběrového řízení včetně požadovaných příloh v písemné podobě se zasílá Magistrát města Brna, Personální oddělení, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, případně podává osobně na stejné adrese.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
Termíny konání výběrových řízení (osobní pohovory, písemné testy) - jsou vždy sděleny přihlášenému uchazeči písemně zpravidla 7 dnů před termínem konání výběrového řízení.
15. Sankce
16. Působnost
samospráva
17. Oblast
Další postupy k vyřízení
18. Klíčová slova
výběrové řízení, zaměstnání, práce
19. Počátek platnosti popisu úkonu
31. 03. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design