Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Žádost o finanční dotaci a příspěvek z rozpočtu města Brna na obnovu kulturní památky
2. V jakém případě ve věci jednat
Žádost o finanční dotaci a příspěvek může podat vlastník kulturní památky.
3. Charakteristika úkonu
Podmínkou pro zahájení řízení ve věci je podání písemné žádosti spolu se stanovenými náležitostmi a doklady.
4. Výsledek úkonu
Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB) poskytuje finanční dotace a příspěvky na obnovu kulturní památky (KP) ve městě Brně.
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna
Odbor památkové péče
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

Podatelna:
dv. č. 128, tel. 542 17 32 01

Úřední hodiny:
Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
Pá 8.00 - 12.00

Konzultace s pracovníky odboru památkové péče MMB je možná v době vymezené úředními hodinami.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře pro žádost jsou k dispozici na podatelně OPP MMB, Malinovského nám. 3, Brno, 601 67.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Náležitosti potřebné k zahájení řízení o přidělení finanční dotace či příspěvku na obnovu KP:Písemná žádost:

- popis akce

- identifikační údaje objektu (úplná adresa, parcelní čísla, katastrální území)

- identifikační údaje žadatele (jméno, název firmy, adresa, telefon, podpis, razítko)

- datum

- seznam příloh

Plná moc žadateli od všech spoluvlastníků dotčených nemovitostí a jejich souhlas.

Výpis z katastru nemovitostí(ne starší 3 měsíců)

Výpis z obchodního rejstříku (aktuální)

Závazné stanovisko OPP MMB
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu města Brna nelze podat elektronickou formou.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Konzultací na odboru památkové péče magistrátu města Brna.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
OPP MMB přiděluje finanční dotaci a příspěvek po schválení Zastupitelstvem města Brna (ZMB). Předpokládaný termín přidělení dotace či příspěvku - květen příslušného roku. Finanční příspěvek musí být profinancován do 10.12. téhož roku. Nejpozději k tomuto datu musí být OPP MMB předloženy faktury za provedené práce s podrobným rozpisem prací a v rozhodnutí o přidělení dotace či příspěvku stanovenými doklady.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Není-li finanční dotace či příspěvek přidělen, lze žádost podat pro rok následující opět na OPP MMB.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Sankce nejsou uplatňovány, ale dotace či příspěvek nebude vyplacen.
16. Působnost
Magistrát města Brna

Dominikánské nám. 1

601 67 Brno
17. Oblast
Dotace z rozpočtu města, Památky a památková péče
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 02. 2010
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design