Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
142
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o finanční dotaci a příspěvek z rozpočtu města Brna na obnovu kulturní památky
4 Základní informace k životní situaci
Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB) poskytuje finanční dotace a příspěvky na obnovu kulturní památky (KP) ve městě Brně.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o finanční dotaci a příspěvek může podat vlastník kulturní památky.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou pro zahájení řízení ve věci je podání písemné žádosti spolu se stanovenými náležitostmi a doklady.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádost o finanční dotaci a příspěvek z rozpočtu města Brna na obnovu kulturní památky musí být podána písemnou formou prostřednictvím České pošty nebo osobním doručením na podatelnu odboru památkové péče Magistrátu města Brna (Malinovského nám. 3, dv. č. 128), kde je k dispozici tiskopis žádosti, případně také na podatelnu Magistrátu města Brna (Malinovského nám. 3, přízemí). Žádost o finanční dotaci a příspěvek pro následující kalendářní rok musí být podána do 31.10. roku běžného.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna

Dominikánské nám. 1

601 67 Brno
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna
Odbor památkové péče
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

Podatelna:
dv. č. 128, tel. 542 17 32 01

Úřední hodiny:
Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
Pá 8.00 - 12.00

Konzultace s pracovníky odboru památkové péče MMB je možná v době vymezené úředními hodinami.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Náležitosti potřebné k zahájení řízení o přidělení finanční dotace či příspěvku na obnovu KP:Písemná žádost:

- popis akce

- identifikační údaje objektu (úplná adresa, parcelní čísla, katastrální území)

- identifikační údaje žadatele (jméno, název firmy, adresa, telefon, podpis, razítko)

- datum

- seznam příloh

Plná moc žadateli od všech spoluvlastníků dotčených nemovitostí a jejich souhlas.

Výpis z katastru nemovitostí(ne starší 3 měsíců)

Výpis z obchodního rejstříku (aktuální)

Závazné stanovisko OPP MMB
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře pro žádost jsou k dispozici na podatelně OPP MMB, Malinovského nám. 3, Brno, 601 67.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
OPP MMB přiděluje finanční dotaci a příspěvek po schválení Zastupitelstvem města Brna (ZMB). Předpokládaný termín přidělení dotace či příspěvku - květen příslušného roku. Finanční příspěvek musí být profinancován do 10.12. téhož roku. Nejpozději k tomuto datu musí být OPP MMB předloženy faktury za provedené práce s podrobným rozpisem prací a v rozhodnutí o přidělení dotace či příspěvku stanovenými doklady.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
- odborné komise

- Rada města Brna

- Zastupitelstvo města Brna
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Případná součinnost při doplňování podkladů řízení.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu města Brna nelze podat elektronickou formou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění

- Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.

- Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

- Nařízení vlády č. 54/1989 Sb., o prohlášení území historických jader měst za památkové rezervace
18 Jaké jsou související předpisy
- Zákon 183/2006 Sb. ve znění platných předpisů

- Vyhláška 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

- Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Není-li finanční dotace či příspěvek přidělen, lze žádost podat pro rok následující opět na OPP MMB.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou uplatňovány, ale dotace či příspěvek nebude vyplacen.
22 Další informace
ZDE
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Konzultací na odboru památkové péče magistrátu města Brna.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor památkové péče Magistrátu města Brna
26 Kontaktní osoba
Šupa Daniel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 02. 2010
28 Popis byl naposledy aktualizován
02. 09. 2015
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design