Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Návrh na prohlášení (zrušení) věci za kulturní památku.
2. V jakém případě ve věci jednat
Návrh na prohlášení (zrušení) věci za kulturní památku může podat právnická nebo fyzická osoba.
3. Charakteristika úkonu
Podmínkou pro zahájení řízení ve věci je podání písemného návrhu.
4. Výsledek úkonu
Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB) zprostředkovává prohlášení (zrušení) věci za kulturní památku (KP) mezi žadatelem a Ministerstvem kultury České republiky (MK ČR).
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna
Odbor památkové péče
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

Podatelna:
dv. č. 128, tel. 542 17 32 01

Úřední hodiny:
Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
Pá 8.00 - 12.00

Konzultace s pracovníky odboru památkové péče MMB je možná v době vymezené úředními hodinami.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře nejsou předepsány, žádost je nutné formulovat v souladu s bodem č. 10
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
- místo

- katastrální území

- číslo popisné / číslo orientační

- ulice

- druh věci - název, označení

- popis

- rozměry u movitých věcí, u nemovitostí snímek katastrální mapy, půdorys, situace

- fotodokumantace

- současný popis věci

- způsob jejího užívání

- vlastník s plnou adresou

- vztah opravňující k nakládání s věcí

- odůvodnění podání návrhu o prohlášení (zrušení) věci za KP
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost o prohlášení (zrušení) věci za KP nelze podat elektronickou formou.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Po projednání s OPP MMB je žádost postoupena MK ČR.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
15. Sankce
Sankce nejsou uplatňovány.
16. Působnost
Magistrát města Brna

Dominikánské nám. 1

601 67 Brno
17. Oblast
Památky a památková péče
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
02. 09. 2015
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design