Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Oblast návykových látek – přestupkové řízení
2. V jakém případě ve věci jednat
V případě porušení zákonných předpisů v souvislosti s návykovými látkami.
3. Charakteristika úkonu
Projednání opravných prostředků ve správním řízení.
4. Výsledek úkonu
Vydání rozhodnutí.
5. Kdy věc řešit
Na základě odvolání (opravného prostředku).
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Podání LZE vyřídit elektronicky. Doložit informace a podklady pro posouzení podání.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Doložit informace a podklady pro posouzení podání.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Odvolání lze podat elektronicky - kontaktní osoba: e-mail: pribylova.petra@brno.cz, prostřednictvím datové schránky - ID: a7kbrrn
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobně nebo poštou: Odbor sociální péče Magistrátu města Brna – podatelna Malinovského nám. 3 601 67 Brno Kontaktní osoba: Odbor sociální péče Magistrátu města Brna Ing. et Mgr. Petra Přibylová, tel.: 542 173 811 e-mail: pribylova.petra@brno.cz https://www.brno.cz/kontakty/
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není.
13. Opravné prostředky
Nejsou.
14. Časté dotazy
Nejsou.
15. Sankce
Nejsou.
16. Působnost
Státní správa v přenesené působnosti.
17. Oblast
Sociální oblast, Sociální oblast
18. Klíčová slova
Správní rozhodnutí, přestupky, návykové látky.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
27. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design