Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
140
3 Pojmenování (název) životní situace.
Problematika v oblasti drog a závislostí
4 Základní informace k životní situaci
Město Brno v souladu se strategií politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, podporuje primární, sekundární,terciární protidrogovou prevenci a následnou péči o klienty na území města Brna.Protidrogová problematika je zahrnuta např. v následujících životních situacích:

- poradenství subjektům, které se zabývají primární, sekundární, terciární protidrogovou prevencí a následující péčí ve městě Brně,

- poradenství uživatelům návykových látek,

- poradenství rodinným příslušníkům uživatelů návykových látek,

- zprostředkování odborné pomoci problémovým uživatelům návykových látek v zařízeních státních a nestátních, které se touto problematikou zabývají,

- poradenství studentům středních a vysokých škol (včetně poskytování písemných materiálů jako podkladů diplomových a jiných závěrečných prací),

- možnost absolovování praxe na pracovišti protidrogového koordinátora nebo v zařízeních, které se zabývají, primární, sekundární, terciární protidrogovou prevencí a následnou péčí o klienty ve městě Brně.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel(fyzická, právnická osoba).
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost žadatele (fyzická, právnická osoba).
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Oslovit protidrogovou koordinátorku a požádat o vyřešení konkrétní životní situace.

Adresa:

Magistrát města Brna, Koliště 19,

Odbor sociální péče, Koordinační centrum prevence, II. patro, dveře č. 222

Forma kontaktu:

T: +420 542 173 811

E: fiedlerova.veronika@brno.cz

osobně
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Koliště 19,

Odbor sociální péče, Koordinační centrum prevence, dveře č. 222,

protidrogová koordinátorka9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
protidrogová koordinátorka MMB
Koliště 19, druhé patro, dveře č. 222
T: +420 542 173 811
E: fiedlerova.veronika@brno.cz
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Nejsou požadovány doklady.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Není požadován formulář.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez správních a jiných poplatků.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Není stanovena lhůta vyřízení žádosti.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Na vyřízení konkrétní životní situace se dle potřeby podílí státní a nestátní organizace ve městě Brně, které se zabývají primární, sekundární,terciární protidrogovou prevencí a následnou péči o klienta.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou požadovány další činnosti.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/zakon-c65/2017-sb-o-ochrane-zdravi-pred-skodlivymi-ucinky-navykovych-latek_13610_11.html
18 Jaké jsou související předpisy
Nejsou stanoveny další související předpisy.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Při výkonu poradenské činnosti nejsou stanoveny žádné opravné prostředky.

V rámci projednávání správních deliktů ve smyslu zákona č. 65/2017 Sb. se uplatňování opravných prostředků řídí správním řádem.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Při výkonu poradenské činnosti nejsou stanoveny žádné sankce.

Za správní delikt se ve smyslu zákona č. 65/2017 Sb. lze uložit sankce dle příslušných ustanovení téhož zákona.
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Internetové stránky organizací, které se problematikou v oblasti drog a závislostí zabývají, dále informace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, příslušné rezorty (MV, MZ, MPSV, MŠMT).
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
protidrogová koordinátorka MMB
26 Kontaktní osoba
Kalinová Martina,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
12. 03. 2015
28 Popis byl naposledy aktualizován
19. 01. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design