Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
014
3 Pojmenování (název) životní situace.
Neschopnost řešit obtížné sociální situace svými silami či pomocí okruhu blízkých osob společensky přijatelným způsobem, zabránění sociálnímu vyloučení.
4 Základní informace k životní situaci
Nezaměstnanost, absence či ztráta bydlení, absence prostředků na zajištění základních životních potřeb, chybějící osobní doklady v kontextu ostatní životní situace.

Trestní stíhání, propuštění z výkonu trestu a výkonu vazby, podmínečné propuštění, propuštění z výchovných ústavů, závislosti na návykových látkách, bezdomovectví, oběť trestné činnosti...

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan, který je plnoletý, s trvalým bydlištěm v Brně, ve spolupráci se sociálním kurátorem.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Osobní kontakt se sociálním kurátorem.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Ochotou spolupracovat se sociálním kurátorem a písemnou či ústní žádostí. Většinou spolupráce na řešení dané životní situace začíná aktivní návštěvnou oddělení.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Oddělení sociální kurátoři, Odbor sociální péče, Magistrát města Brna
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor sociální péče MMB, Oddělení sociální kurátoři, Brno, Křenová 20
tel.: 544 502 600, 736 744 482, fax: 544 502 601, mail: kuratori@brno.cz www.brno.cz/kuratori
Ve dnech Po, St - 8.00 až 17.00 hodin
Pá - 8.00 až 12.00 hodin
Út, Čt - na základě předchozí domluvy
Spádový sociální kurátor dle místa trvalého bydliště občana.

Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Dosažitelné osobní doklady a důležité předmětné osobní písemnosti, které se týkají dané situace a které jsou k dispozici.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádné.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Žádné.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Osoby blízké tvořící přirozenou sociální a vztahovou síť klienta, spolupracující organizace jak ze státního tak nestátního sektoru.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
V rámci Zákona na ochranu osobních dat je nutný souhlas s používáním osobních údajů dat.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách

Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi

Zákon č. 114/1988 Sb. O působnosti orgánu ČR v soc. zabezpečení

Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb.

Zákon o zaměstnanosti, Trestní zákon, Trestní řád, Zákoník práce, Občanský zákoník, občanský soudní řád, Správní řád a předpisy související.

18 Jaké jsou související předpisy
Správní řád 500/2004, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky města Brna, směrnice tajemníka MMB, příkazy tajemníka MMB a další interní předpisy.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Stížnost.
21 Nejčastější dotazy
Kdo vyhledává pomoc sociálních kurátorů?

Lidé ve vážné sociální krizi a tísni, osoby bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody a z dalších ústavních zařízení, osoby závislé na návykových látkách atd.

Jaká je možnost pomoci blízkým s vážnými soc. problémy?

Sociální kurátoři poskytnou poradenství a další pomoc při řešení krizové situace (materiální, instrumentální, poradenskou, sociálně terapeutickou, zprostředkování azylového bydlení či ubytování)

22 Další informace
www.mpsv.cz

wwww.socialnipece.brno.cz

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Socio-info centrum MMB, Koliště 19, tel. 542 173 720, 542 173 730
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Oddělení sociální kurátoři, Odbor sociální péče, Magistrát města Brna

Vedoucí oddělení Mgr. Ladislav Ptáček
26 Kontaktní osoba
Kalinová Martina,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2007
28 Popis byl naposledy aktualizován
30. 11. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Sociální kurátor vede s klientem sociálně-diagnostické, terapeutické a edukační důvěrné pohovory. V rámci efektivní pomoci klientovi spolupracuje se zařízeními Vězeňské služby ČR, s veřejnými orgány a organizacemi, soudy, státními zastupitelstvími, policií a zdravotnickými zařízeními. Provádí sociální šetření v rodinách a na úřadech, př. na pracovištích.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design