Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Neschopnost řešit obtížné životní situace
2. V jakém případě ve věci jednat
V případě nezaměstnanosti, absence či ztráty bydlení, nedostatku prostředků na zajištění základních životních potřeb, chybějících osobních dokladů, trestního stíhání, propuštění z výkonu trestu nebo výkonu vazby, podmínečného propuštění, propuštění z výchovných ústavů, závislosti na návykových látkách, bezdomovectví nebo v případě, že jste se stali obětí trestné činnosti.
3. Charakteristika úkonu
Výkon sociální práce s cílem poskytnout pomoc plnoletým občanům v tíživé životní situaci.
4. Výsledek úkonu
Osobní kontakt se sociálním pracovníkem, při němž dojde k posouzení životní situace, poskytnutí informací a pomoci.
5. Kdy věc řešit
V případě, kdy se občan ocitne v nepříznivé životní situaci.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Většina úkonů NELZE vyřídit elektronicky a je nutný osobní kontakt se sociálním kurátorem. V elektronické podobě je možné pouze základní poradenství.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Dosažitelné osobní doklady a důležité předmětné osobní písemnosti, které se týkají dané situace a které jsou k dispozici.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
V elektronické podobě je možné pouze základní poradenství - e-mail: kuratori@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobně na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Křenová 20, 602 00 Brno, Oddělení sociální kurátoři, a v to úředních dnech pondělí a středa 8 – 17 hodin, v ostatních dnech pouze na základě předchozí domluvy se spádovým sociálním kurátorem, dle místa trvalého bydliště občana. Kontaktní údaje: tel.: 544 502 600, e-mail: kuratori@brno.cz https://www.brno.cz/kontakty/
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Oddělení neposkytuje sociální dávky (poskytuje pomoc s jejich vyřízením).
13. Opravné prostředky
Výkon sociální práce není správním řízením, z tohoto důvodu nemá opravné prostředky.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Nejsou.
16. Působnost
Státní správa v přenesené působnosti a samospráva MMB.
17. Oblast
Sociální oblast
18. Klíčová slova
Výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody, ústav, bezdomovectví, bez přístřeší, závislosti, terénní práce, pracovní terapie, právní poradentství, sociální dávky, sociální poradenství, azylové bydlení, noclehárna, krizová pomoc, nepříznivá životní situace.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
27. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek úkonu není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design