Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Výdej tiskopisů na omamné látky
2. V jakém případě ve věci jednat
Fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonů odborných zdravotnických a veterinárních činností.
3. Charakteristika úkonu
Příjemce tiskopisů musí prokázat svoji totožnost;předložit k nahlédnutí rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravot. služeb; u právnických osob se musí jednat o osobu oprávněnou, která své oprávnění, pokud se nebude jednat o statutárního nebo odborného zástupce právnické osoby, prokáže písemně pověřením podepsaným statutárním nebo odborným zástupcem právnické osoby.Dále musí příjemce tiskopisů předložit písemnou objednávku.
4. Výsledek úkonu
Dle zákona č. 167/98 Sb. o návykových látkách a změně některých dalších zákonů je stanoveno, že recepty a žádanky s modrým pruhem jsou přísně zúčtovatelné tiskopisy, které vydávají pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností výhradně do vlastních rukou oprávněné fyzické osoby. Vydávání těchto tiskopisů zajišťuje Odbor zdraví MMB.
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Oddělení právně-kontrolní, Dominikánské nám. 3, 60167 Brno, 2. poschodí, dveře č.213, Helena Šujanská telefon 542172446 a Oddělení koncepce rozvoje a podpory zdraví, Julie Prosková, dveře č. 202, telefon 542172440.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost je možno nalézt na stránkách www.brno.cz - Odbor zdraví, formuláře - objednávka receptů a žádanek s modrým pruhem, nebo vyplnit přímo na místě.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
K vydaní tiskopisů na omamné látky je nutný platný průkaz totožnosti, písemná forma objednávky, rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravot. služeb, popřípadě plná moc, jedná-li se o pověřenou osobu žadatele.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Dotazy lze adresovat na e-mailovou adresu: sujanska.helena@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Oddělení právně-kontrolní, Dominikánské nám. 3, 60167 Brno, 2. poschodí, dveře č.213, Helena Šujanská telefon 542172446 a Oddělení koncepce rozvoje a podpory zdraví, Julie Prosková, dveře č. 202, telefon 542172440.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nejsou stanoveny.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Za 1 blok receptů (25 kusů)s modrým pruhem je vybírán poplatek 60,00 Kč. Za 1 blok žádanek (25 kusů)s modrým pruhem je vybírán poplatek 75,00 Kč. Způsob platby probíhá v hotovosti.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Ne.
13. Opravné prostředky
Ne.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek jsou stanoveny v zákoně č. 167/1998 Sb.
16. Působnost
Magistrát města Brna, Odbor zdraví - Oddělení právně-kontrolní dveře č. 213 a Oddělení koncepce rozvoje a podpory zdraví, dveře č. 202, Dominikánské nám. 3, Brno.
17. Oblast
Zdraví
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
06. 03. 2007
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design