Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
138
3 Pojmenování (název) životní situace.
Výdej tiskopisů na omamné látky
4 Základní informace k životní situaci
Dle zákona č. 167/98 Sb. o návykových látkách a změně některých dalších zákonů je stanoveno, že recepty a žádanky s modrým pruhem jsou přísně zúčtovatelné tiskopisy, které vydávají pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností výhradně do vlastních rukou oprávněné fyzické osoby. Vydávání těchto tiskopisů zajišťuje odbor zdraví MMB.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonů odborných zdravotnických a veterinárních činností.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Příjemce tiskopisů musí prokázat svoji totožnost;předložit k nahlédnutí registraci; u právnických osob se musí jednat o osobu oprávněnou, která své oprávnění, pokud se nebude jednat o statutárního nebo odborného zástupce právnické osoby, prokáže písemně pověřením podepsaným statutárním nebo odborným zástupcem právnické osoby.Dále musí příjemce tiskopisů předložit písemnou objednávku.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Nutná osobní návštěva.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor zdraví - Oddělení právně-kontrolní dveře č. 213 a Oddělení koncepce rozvoje dveře č. 202 Dominikánské nám. 3, Brno.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Oddělení právně-kontrolní, Dominikánské nám. 3, 60167 Brno, 2. poschodí, dveře č.213, Helena Šujanská telefon 542172446 a Oddělení koncepce rozvoje Julie Prosková, dveře č. 202 telefon 542172440, dveře č. 204
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
K vydaní tiskopisů na omamné látky je nutný platný průkaz totožnosti, písemná forma objednávky, doklad o registraci žadatale, popřípadě plná moc jedná-li se o pověřenou osobu žadatele.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
žádost je možno nalézt na stránkách www.brno.cz - Odbor zdraví, formuláře - objednávka receptů a žádanek s modrým pruhem, nebo vyplnit přímo na místě
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za 1 blok receptů (25 kusů)s modrým pruhem je vybírán poplatek 60,00 Kč.

Za 1 blok žádanek (25 kusů)s modrým pruhem je vybírán poplatek 75,00 Kč.Způsob platby probíhá v hotovosti.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejsou stanoveny.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 117/2000 Sb. o návykových látkách

Vyhláška č. 54/2008 o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

Vyhláška č. 329/2019 o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek jsou stanoveny v zákoně č. 167/1998 Sb.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou známy.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna,Odbor zdraví, Dominikánské nám. č. 3, Šujanská Helena
26 Kontaktní osoba
Šujanská Helena,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
06. 03. 2007
28 Popis byl naposledy aktualizován
23. 01. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design