Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
137
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádosti o dotace z rozpočtu města Brna (v Programu pro oblast zdraví na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna a v Programu na podporu domácích pečovatelů)
4 Základní informace k životní situaci
Město Brno poskytuje dotace z rozpočtu města Brna na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v rámci Programu pro oblast zdraví. Rovněž poskytuje dotace z rozpočtu města Brna na podporu domácích pečovatelů v Programu na podporu domácích pečovatelů. O tyto dotace lze žádat každý rok ve stanoveném termínu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O poskytnutí dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
O dotace mohou požádat fyzické osoby i právnické osoby, které splňují podmínky vyhlášeného Programu pro oblast zdraví - dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna a Programu pro oblast zdraví - dotace na podporu domácích pečovatelů.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Dotace se poskytuje pouze na základě žádosti. Žádost o dotaci je vhodné podávat na formuláři zpracovaném k tomuto účelu odborem zdraví MMB. Doporučený vzor tohoto formuláře je k dispozici na pracovišti Odboru zdraví, dveře č.202, Dominikánské nám. 3, Brno, nebo na www.brno.cz
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor zdraví, dveře č.202, příp.č.206, Dominikánské nám. 3, Brno.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, 2. poschodí, dveře č.202, Geidlová Lucie, telefon 542172442.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemná žádost o dotaci v jednom originálním vyhotovení včetně příloh stanovených dokumenty vztahujícími se k poskytování dotací z rozpočtu města Brna.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Forma písemné žádosti není stanovena. Odbor zdraví MMB doporučuje žadatelům použít vzor žádosti, který je k dispozici na internetových stránkách města či odboru zdraví.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní a jiné poplatky se nehradí.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádosti se předkládají od 1. 10. do 31. 10. kalendářního roku, předcházejícího roku, pro který je vyhlášen program.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
V případě použití doporučeného vzoru žádosti o dotaci lze vyplněný formulář odeslat datovou schránkou (ID datové schránky: a7kbrrn).17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Zákon č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění

Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákon o finanční kontrole, v platném znění

Předpisy EU zejména v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie a nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 a nařízení Komise (EU) č.651/2014.
18 Jaké jsou související předpisy
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, část A - společná ustanovení a část B - zvláštní ustanovení B/1 - zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na činnosti, doplňující zdravotnické služby a projekty v oblasti podpory rodiny, a na aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na poskytnutí dotace není právní nárok. O poskytnutí dotace a její výši rozhodne Zastupitelstvo města Brna.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek vyplývají z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou známy.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
MMB, Odbor zdraví, vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Koudelková Iva,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
30. 06. 2015
28 Popis byl naposledy aktualizován
18. 04. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design