Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
132
3 Pojmenování (název) životní situace.
Odvolání k Odboru rozpočtu a financování MMB proti rozhodnutí ÚMČ ve věci zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
4 Základní informace k životní situaci
Proti rozhodnutí ÚMČ má účastník řízení právo podat odvolání, a to u ÚMČ, který rozhodnutí vydal, do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí. ÚMČ o podaném rozhodnutí vyrozumí ostatní účastníky řízení a do 30-ti dnů zašle odvolání s příslušným spisovým materiálem k odvolacímu orgánu - Odboru rozpočtu a financování MMB.

V rámci odvolacího řízení je napadené rozhodnutí přezkoumáno v celém rozsahu. Rozhodnutí bude zrušeno, popř. zrušeno a vráceno k novému projednání, změněno nebo potvrzeno a odvolání zamítnuto.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Účastník řízení.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Odvolání se podává v písemné formě, popř. ústně do protokolu, pokud se účastník práva odvolání nevzdal. Nejsou stanoveny žádné formální náležitosti.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Odvolání se podává písemně, popř. ústně do protokolu.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Odvolání se podává u ÚMČ, který rozhodnutí vydal.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Nejlépe u ÚMČ, který rozhodnutí vydal, popř. i u Odboru rozpočtu a financování MMB (Ing. Novák).
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
V jednoduchých případech bezodkladně, jinak do 30 dnů, u zvláště složitých případů do 60 dnů od zahájení řízení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Všichni účastníci řízení, popř. příslušné dotčené správní úřady.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
18 Jaké jsou související předpisy
Viz bod 17.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze jej napadnout pouze mimořádnými opravnými prostředky (podnět k přezkoumání mimo odvolací řízení, obnova řízení), popř. u správního soudu.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Právník Odboru rozpočtu a financování MMB.
26 Kontaktní osoba
Höhnlová Veleslava,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
20. 03. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
20. 03. 2014
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design