Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Odvolání k Odboru rozpočtu a financování MMB proti rozhodnutí ÚMČ ve věci zákona č. 186/2019 Sb., o hazardních hrách.
2. V jakém případě ve věci jednat
Účastník řízení.
3. Charakteristika úkonu
Odvolání se podává v písemné formě, popř. ústně do protokolu, pokud se účastník práva odvolání nevzdal. Nejsou stanoveny žádné formální náležitosti.
4. Výsledek úkonu
Proti rozhodnutí ÚMČ má účastník řízení právo podat odvolání, a to u ÚMČ, který rozhodnutí vydal, do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí. ÚMČ o podaném rozhodnutí vyrozumí ostatní účastníky řízení a do 30-ti dnů zašle odvolání s příslušným spisovým materiálem k odvolacímu orgánu - Odboru rozpočtu a financování MMB. V rámci odvolacího řízení je napadené rozhodnutí přezkoumáno v celém rozsahu. Rozhodnutí bude zrušeno, popř. zrušeno a vráceno k novému projednání, změněno nebo potvrzeno a odvolání zamítnuto.
5. Kdy věc řešit
Nejlépe u ÚMČ, který rozhodnutí vydal, popř. i u Odboru rozpočtu a financování MMB (Ing. Novák).
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
V jednoduchých případech bezodkladně, jinak do 30 dnů, u zvláště složitých případů do 60 dnů od zahájení řízení.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze jej napadnout pouze mimořádnými opravnými prostředky (podnět k přezkoumání mimo odvolací řízení, obnova řízení), popř. u správního soudu.
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
Odvolání se podává u ÚMČ, který rozhodnutí vydal.
17. Oblast
Poplatky, finance, pokuty
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
15. 06. 2016
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design