Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
131
3 Pojmenování (název) životní situace.
Odvolání k Odboru rozpočtu a financování MMB proti rozhodnutí úřadů městských částí ve věci místních poplatků
4 Základní informace k životní situaci
Proti rozhodnutí správců místních poplatků (jednotlivých úřadů městských částí) má účastník řízení právo podat odvolání, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy to zákon neumožňuje nebo se účastník řízení svého práva na odvolání vzdal.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Poplatník nebo jím zvolený zástupce na základě plné moci.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Odvolání se podává ústně nebo písemně do protokolu u správce místního poplatku jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Odvolání se podává v písemné formě, popř. ústně do protokolu.
8 Na které instituci životní situaci řešit
U správce místního poplatku (příslušného ÚMČ).
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Nejlépe u správce místního poplatku, který rozhodnutí vydal, popř. u Odboru rozpočtu a financování MMB (p. Zlatý).
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Rozhodnutí o odvolání musí být vydáno bez zbytečných průtahů poté, co jsou soustředěny všechny podklady potřebné pro vydání rozhodnutí.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Podání učiněné telegraficky nebo za použití jiných přenosových technik musí být do 5 dnů po odeslání opakováno písemně nebo ústně do protokolu.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,

zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád v platném znění
18 Jaké jsou související předpisy
Viz bod 17.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Lze je napadnout mimořádnými opravnými prostředky, popř. žalobou u správního soudu.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Právník Odboru rozpočtu a financování MMB.
26 Kontaktní osoba
Höhnlová Veleslava,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
20. 03. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
08. 12. 2014
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design