Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Legalizace a vidimace
2. V jakém případě ve věci jednat
Občan způsobilý k právním úkonům ve správním řízení
3. Charakteristika úkonu
Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz povolení pobytu pro cizince, aj.) Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny, t.j. prvopisu, již ověřené vidimované listiny, stejnopisu nebo kopii pořízené ze spisu. Úkon je právem občana.
4. Výsledek úkonu
Legalizace - ověřování pravosti podpisu na listinách Vidimace - ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
5. Kdy věc řešit
Úkon je vykonáván v souvislosti s uplatněním práva občana. Odbor zdraví MMB, Oddělení právně-kontrolní 2. patro, dv. č. 213, Dominikánské nám. 3, Brno, Helena Šujanská - tel. 542172446.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře k legalizaci a vidimaci se nepoužívají.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
K ověření pravosti podpisu (legalizaci) je nutný platný průkaz totožnosti a listina, na které bude podpis ověřen. K ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) je předkládána listina (prvopis, již ověřená vidimovaná listina, dále listina, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, stejnopis nebo kopie pořízená ze spisu) a kopie nebo opis této listiny.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Úkon nelze řešit elektronicky.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz povolení pobytu pro cizince, aj.) Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny, t.j. prvopisu, již ověřené vidimované listiny, stejnopisu nebo kopii pořízené ze spisu. Úkon je právem občana.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úkon nelze řešit elektronicky.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Legalizace - za ověření pravosti podpisu je vybírán správní poplatek 30,-Kč v hotovosti. Vidimace - za každou i započatou stranu listiny je vybírán správní poplatek 30,-Kč v hotovosti. Osvobození od správních poplatků je stanoveno v zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Nejsou stanoveny.
13. Opravné prostředky
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
14. Časté dotazy
Je možné zastoupit občana při legalizaci formou plné moci ? Nelze, vždy musí být přítomna osoba, jejíž podpis je legalizován.
15. Sankce
Nejsou stanoveny.
16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
17. Oblast
Doklady, občanství, ověřování
18. Klíčová slova
vidimace legalizace
19. Počátek platnosti popisu úkonu
06. 03. 2007
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design