Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
012
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o neinvestiční dotace(dále jen dotace) z rozpočtu města Brna na projekty organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik (pro příslušný kalendářní rok)

4 Základní informace k životní situaci
Město Brno poskytuje ze svého rozpočtu dotace organizacím národnostních menšin od roku 1994. O tuto dotaci je možno požádat každoročně.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Organizace národnostních menšin, obecně prospěšné společnosti, spolky, církevní právnické osoby, právnické a fyzické osoby, které působí na území města Brna v oblasti národnostních menšin

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel v termínu do 31.10. odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci na následující kalendářní rok.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádostí o dotaci z rozpočtu města na činnost organizací národnostních menšin na předepsaném formuláři, který je k dispozici na pracovišti poradce pro národnostní menšiny, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, Oddělení sociálního začleňování, Koliště 19, Brno a na webových stránkách města Brna: www.brno.cz.

8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Oddělení sociálního začleňování, poradce pro národnostní menšiny
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor sociální péče MMB, Oddělení sociálního začleňování na adrese Koliště 19, 601 67 Brno, II. patro, dveře č. 214, Mgr. Tomáš Jurčík, tel.: 542 173 759, v úředních hodinách MMB: po a st 8:00-17:00, pá 8:00-12:00
poštou
prostřednictvím podatelny MMB
e-mail: jurcik.tomas@brno.cz
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Organizace národnostních menšin, (viz bod 5): žádost s popisem projektu na typizovaných formulářích s uvedením názvu organizace, IČO, čísla registrace organizace, včetně data jejího udělení, bankovního spojení, čísla účtu ve dvou vyhotoveních spolu s ověřenou kopií stanov nebo statutu organizace a ověřenou kopii registrace vydanou příslušným státním orgánem.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu města Brna organizacím národnostních menšin jsou k dispozici na referátu poradce pro národnostní menšiny MMB a na webových stránkách Odboru sociální péče MMB: zde
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní a jiné poplatky se nehradí.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Souvisí se schváleným rozpočtem na příslušný kalendářní rok a s programem jednání samosprávných orgánů.

15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou požadovány.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

18 Jaké jsou související předpisy
Zásady Zastupitelstva města Brna pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna a Pravidla pro poskytování dotací schválené Radou města Brna.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o přidělení (nepřidělení) dotace na projekty organizací národnostních menšin z rozpočtu města Brna není opravný prostředek. Na poskytnutí dotace není právní nárok. O dotaci rozhodují samosprávné orgány města.

20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek jsou stanoveny v „Zásadách Zastupitelstva města Brna pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna“ vyplývající ze znění „Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Brna“ uzavřené mezi městem Brnem a organizací národnostní menšiny.

Sankce při uvedení nepravdivých údajů dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

21 Nejčastější dotazy
Dotazy jsou směřovány na aktivity organizací národnostních menšin v městě Brně.
22 Další informace
Další informace najdete v "Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik". Informace o dotacích schválených orgány města lze nalézt na webových stránkách města: www.brno.cz
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.brno.cz

24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou známy.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, vedoucí Oddělení sociálního začleňování Mgr. Tomáš Jurčík
26 Kontaktní osoba
Kalinová Martina,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31. 01. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
30. 11. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design