Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Dietní stravování ve školách a školských zařízeních
2. V jakém případě ve věci jednat
Zákonný zástupce dítěte nebo žáka, jehož zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotnických služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu.
3. Charakteristika úkonu
4. Výsledek úkonu
Odbor školství a mládeže MMB eviduje seznam škol, které připravují diety, který je přístupný i na webových stránkách www.brno.cz/katalogskol.
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, 1.poschodí, dveře č. 106, odborný referent pro školní stravování Mgr. Monika Súkupová, tel. 542 172 128 Po + St - 8.00 - 17.00 hod.,případně dle domluvy
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
Ve které školní jídelně je připravována konkrétní dieta, kterou dítě potřebuje, zda je možné se domluvit s příslušnou školou, případně jak jinak lze tuto situaci řešit – možnost donesení stravy zákonným zástupcem a pracovníci ŠJ dítěti oběd podají.
15. Sankce
16. Působnost
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, pracoviště Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
17. Oblast
Školství
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 01. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design