Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Získání kvalifikace pro práci ve školách a školských zařízeních
2. V jakém případě ve věci jednat
Zákonný zástupce zájemce, zájemce, pokud je způsobilý k právním úkonům (18 let věku).
3. Charakteristika úkonu
Učitelka MŠ a vychovatelka školní družiny - vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů §6 a §16. Učitel základní školy, středoškolský učitel – vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §7, §8, §9. Ředitel školy – nutná pedagogická praxe stanovená zákonem č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - §5
4. Výsledek úkonu
Návod jak postupovat, aby občan získal příslušný stupeň vzdělání pro pedagogickou způsobilost.
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže, Dominikánské nám. 3, 601 67Brno PhDr. Irena Čechová, tel. 542 172 463 Po + St 8.00 - 17.00 hod., případně dle domluvy Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
pro středoškolské vzdělání – přihlášku na střední školu (lze ji získat na kterékoli ZŠ nebo zakoupit prodejně tiskopisů SEVT, Česká ul. 14, Brno) pro vysokoškolské vzdělání – přihlášku na vysoké školy (lze ji zakoupit v prodejně tiskopisů SEVT, Česká ul. 14, Brno), webové stránky MŠMT - www.msmt.cz nebo v elektronické podobě na www stránkách příslušné VŠ
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Občanský průkaz, doklad o ukončeném základním vzdělání a zápisní lístek pro studium na střední škole nebo doklad o ukončení středoškolského studia v případě studia na VŠ.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, PhDr. Irena Čechová, č. dveří 107, tel. 542 172 463, e-mail: cechova.irena@brno.cz
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žáci základních škol odevzdají přihlášky řediteli střední školy nejpozději do 1. března. Přihlášky na VŠ se odevzdávají zpravidla do konce března na studijním oddělení příslušné VŠ, případně v jiném termínu vyhlášeném VŠ.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Podání přihlášky na střední školu - bezplatné Podání přihlášky na vysokou školu - poplatek dle informací jednotlivých vysokých škol
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka podává zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka prostřednictvím ředitele střední školy ke krajskému úřadu. Odvolání proti rozhodnutí je třeba podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Na vysokých školách proti rozhodnutí o nepřijetí studenta se podává odvolání prostřednictvím děkanátu k rektorovi VŠ.
14. Časté dotazy
Jak je možné stát se pedagogickým pracovníkem na příslušném typu školy? Získáním vzdělání na příslušném typu pedagogické školy v souladu se zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
15. Sankce
16. Působnost
Střední pedagogická škola, VOŠ pedagogická pro získání středoškolského vzdělání Vysokoškolské vzdělání - studijní oddělení vysokých škol
17. Oblast
Školství
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 01. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design