Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
114
3 Pojmenování (název) životní situace.
Získání kvalifikace pro práci ve školách a školských zařízeních
4 Základní informace k životní situaci
Návod jak postupovat, aby občan získal příslušný stupeň vzdělání pro pedagogickou způsobilost.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Zákonný zástupce zájemce, zájemce, pokud je způsobilý k právním úkonům (18 let věku).
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Učitelka MŠ a vychovatelka školní družiny - vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů §6 a §16.

Učitel základní školy, středoškolský učitel – vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §7, §8, §9.

Ředitel školy – nutná pedagogická praxe stanovená zákonem č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - §5
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním vyplněné přihlášky na příslušný typ školy v předepsaném termínu.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Střední pedagogická škola, VOŠ pedagogická pro získání středoškolského vzdělání

Vysokoškolské vzdělání - studijní oddělení vysokých škol
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3, 601 67Brno
PhDr. Marie Klusoňová, tel. 542172183
Po + St 8.00 - 17.00 hod., Pá 8.00 - 12.00 hod., případně dle domluvy
OŠ Krajského úřadu Jihomoravského kraje tel. 541653501
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občanský průkaz, doklad o ukončeném základním vzdělání a zápisní lístek pro studium na střední škole nebo doklad o ukončení středoškolského studia v případě studia na VŠ.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
pro středoškolské vzdělání – přihlášku na střední školu (lze ji získat na kterékoli ZŠ nebo zakoupit prodejně tiskopisů SEVT, Česká ul. 14, Brno)

pro vysokoškolské vzdělání – přihlášku na vysoké školy (lze ji zakoupit v prodejně tiskopisů SEVT, Česká ul. 14, Brno), webové stránky MŠMT - www.msmt.cz nebo v elektronické podobě na www stránkách příslušné VŠ
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Podání přihlášky na střední školu - bezplatné

Podání přihlášky na vysokou školu - poplatek dle informací jednotlivých vysokých škol
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žáci základních škol odevzdají přihlášky řediteli střední školy nejpozději do 1. března.

Přihlášky na VŠ se odevzdávají zpravidla do konce března na studijním oddělení příslušné VŠ, případně v jiném termínu vyhlášeném VŠ.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Ředitelství příslušné střední školy.

Studijní oddělení příslušné vysoké školy.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění a zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., v platném znění

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka podává zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka prostřednictvím ředitele střední školy ke krajskému úřadu. Odvolání proti rozhodnutí je třeba podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Na vysokých školách proti rozhodnutí o nepřijetí studenta se podává odvolání prostřednictvím děkanátu k rektorovi VŠ.
21 Nejčastější dotazy
Jak je možné stát se pedagogickým pracovníkem na příslušném typu školy?

Získáním vzdělání na příslušném typu pedagogické školy v souladu se zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
22 Další informace
Internetové stránky jednotlivých škol
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, PhDr. Marie Klusoňová, č. dveří 107, tel. 542172183,

e-mail: klusonova.marie@brno.cz
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
26 Kontaktní osoba
Došková Jindřiška,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2011
28 Popis byl naposledy aktualizován
20. 03. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design