Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
113
3 Pojmenování (název) životní situace.
Dítě a žák se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách a školských zařízeních.
4 Základní informace k životní situaci
K základním trendům našeho školství patří v současné době integrované (inkluzivní)vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyžaduje odpovídající a vstřícný postoj ředitelů i pedagogických pracovníků všech typů škol. Speciální školy slouží žákům s hlubokým mentálním postižením, pro které integrovaná forma vzdělání není vhodná.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Zákonný zástupce dítěte nebo žáka, ředitel příslušné školy, Speciálně pedagogické centrum, případně Pedagogicko psychologická poradna + příslušný odbor školství
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Vychází z předpokladu, že děti a žáci se zdravotním postižením mohou být integrováni do MŠ a ZŠ jedině tehdy, mají-li zajištěnou odbornou speciálně pedagogickou péči, zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a Vyhláška MŠMT ČR 73/2005 Sb. v platném znění
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Informací u ředitele školy a přihlášením dítěte na příslušný typ školy.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3 - běžné základní a mateřské školy

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, Brno, Cejl 73
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
S ředitelem příslušného typu školy, o kterou má žadatel zájem.
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Rodný list dítěte, odborné vyjádření školského poradenského zařízení o vhodnosti zařadit dítě do běžné MŠ nebo ZŠ.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Přihláška dítěte do MŠ je k dispozici u ředitele/ky příslušné MŠ, www.brno.cz

Přihláška žáka do ZŠ je k dispozici u ředitele/ky příslušné ZŠ
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
bez poplatku
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
do 30 dnů
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Speciálně pedagogické centrum pro příslušný typ postižení, případně Pedagogicko psychologická poradna, dětský lékař.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
klusonova.marie@brno.cz, http://zapisdoms.brno.cz/

http://zapisdozs.brno.cz/
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)v platném znění
18 Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 26/2016 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným vyhláčka č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí ředitele v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Povinnost přihlásit dítě k povinné školní docházce a povinnému předškolnímu vzdělávání má zákonný zástupce v souladu s § 182 a zák. č. 561/2004Sb. (Školský zákon).
21 Nejčastější dotazy
Které školy jsou vhodné pro uskutečnění integrace? Školy s menším počtem žáků ve třídách.

Jaká je profilace jednotlivých mateřských a základních škol?

Odkaz na www.brno.cz/katalog škol

22 Další informace
Pedagogicko organizačního oddělení OŠMT MMB

- PhDr. Marie Klusoňová, Dominikánské nám. 3, dv. č. 107, tel. 542172183

- ředitelé jednotlivých ZŠ a MŠ

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
internetové stránky škol
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
26 Kontaktní osoba
Došková Jindřiška,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2011
28 Popis byl naposledy aktualizován
20. 03. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design