Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
112
3 Pojmenování (název) životní situace.
Dítě v mateřské škole
4 Základní informace k životní situaci
Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se do MŠ hlásí děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.

Třída MŠ se naplňuje do 24 dětí.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Rodiče dítěte a ředitelka MŠ, případně ředitel ZŠ
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Ředitel MŠ stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do MŠ pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Ředitel rozhodne o zařazení dítěte do MŠ zpravidla k počátku školního roku.

Zápis do MŠ probíhá v období od 2. května do 16. května.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Informací na web. adrese: zapisdoms.brno.cz nebo u ředitele školy a přihlášením dítěte.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - pracoviště Dominikánské nám. 3, Úřad městské části města Brna, mateřská škola
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3
Mgr. Dagmara Hanáková, 1. poschodí, dveře č. 104, tel. 542172179, e-mail: hanakova.dagmara@brno.cz
Úřední hodiny: Po + St - 8.00 - 17.00 hod., Pá - 8.00 - 12.00 hod.
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Rodný list dítěte, Občanský průkaz zákon. zástupce, kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny (dítěte)
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Přihláška pro vstup do MŠ je k dispozici na web. adrese: zapisdoms.brno.cz nebo v MŠ, případně na OŠMT MMB.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
do 30 dní
16 Elektronická služba, kterou lze využít
hanakova.dagmara@brno.cz
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o spádových obvodech MŠ.
18 Jaké jsou související předpisy
Prováděcí předpisy k zákonu č. 561/2004 Sb. o předškolním, .. (Školský zákon) a k zákonu č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí ředitele ke krajskému úřadu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

v platném znění

20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Ředitel může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

a) dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ déle než dva týdny

b) zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání ředitele se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla bezúspěšná

c) ukončení doručí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za šk. stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úplaty

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání, dopouští se přestupku. Za přestupek lze uložit pokutu až do 5.000,- Kč.
21 Nejčastější dotazy
Jaká je profilace jednotlivých mateřských škol?

Informace na stránkách www.brno.cz/katalogskol, osobně nebo telefonicky na OŠMT MMB.

Jaká je délka provozu MŠ?

- polodenní

- celodenní 6.30 – 16.30

- s prodlouženým provozem 6.30 – 18.00
22 Další informace
jednotlivé MŠ

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Došková Jindřiška,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2011
28 Popis byl naposledy aktualizován
15. 03. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design