Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
111
3 Pojmenování (název) životní situace.
Dítě v základní škole
4 Základní informace k životní situaci
Výchova a vzdělávání je permanentní proces, který se skládá z mnoha relativně samostatných událostí, které mohou nastat v základní škole počínaje vstupem do ní a konče po jejím absolvování
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Zákonný zástupce žáka, ředitel příslušné základní školy, příslušný odbor školství, popř. odbor sociálních věcí.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Být způsobilý k právním úkonům
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Ústní nebo písemnou žádostí o informaci, sdělení, radu apod. u ředitele ZŠ nebo u příslušného odboru školství nebo ve školském poradenském zařízení
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3

Úřady městských částí v Brně

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Cejl 73, Brno
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3
Mgr. Irena Hudcová, tel. 542172181, 1. poschodí, dveře č. 104
Po + St - 8.00 - 17.00 hod., Pá - 8.00 - 12.00 hod., případně dle domluvy
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Rodný list dítěte(u zápisu do školy), Občanský průkaz zákon. zástupce.

V případě žádosti o odklad školní docházky, vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo odborného lékaře např. pediatra.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Přihláška k zápisu do ZŠ je k dispozici u ředitele příslušné ZŠ.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
bez poplatků
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
do 30 dnů
16 Elektronická služba, kterou lze využít
hudcova.irena.osmt@brno.cz
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
18 Jaké jsou související předpisy
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a školská zařízení

Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí ředitele v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokuta, event. odebrání sociálních dávek
21 Nejčastější dotazy
Jaké jsou profilace jednotlivých základních škol ve městě Brně?

Jednotlivým žadatelům jsou informace poskytnuty osobně dle charakteru dotazu.
22 Další informace
ředitel příslušné ZŠ, www.brno.cz/katalogskol

OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3, PhDr. Tomáš Jilčík, tel. 542172181, fax: 542172185, e-mail: jilcik.tomas@brno.cz
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
MŠMT ČR: www.msmt.cz

OŠ KÚ JmK: www.jmskoly.cz

ČŠI: www.csicr.cz
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Došková Jindřiška,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2011
28 Popis byl naposledy aktualizován
16. 03. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design