Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Dítě v základní škole
2. V jakém případě ve věci jednat
Zákonný zástupce žáka, ředitel příslušné základní školy, příslušný odbor školství, popř. odbor sociálních věcí.
3. Charakteristika úkonu
Být způsobilý k právním úkonům
4. Výsledek úkonu
Výchova a vzdělávání je permanentní proces, který se skládá z mnoha relativně samostatných událostí, které mohou nastat v základní škole počínaje vstupem do ní a konče po jejím absolvování
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže, Dominikánské nám. 3 Mgr. Irena Hudcová, tel. 542 172 181, 1. poschodí, dveře č. 104 Po + St - 8.00 - 17.00 hod.,případně dle domluvy
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Přihláška k zápisu do ZŠ je k dispozici u ředitele příslušné ZŠ.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Rodný list dítěte(u zápisu do školy), Občanský průkaz zákon. zástupce. V případě žádosti o odklad školní docházky, vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo odborného lékaře např. pediatra.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
hudcova.irena.osmt@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
MŠMT ČR: www.msmt.cz OŠ KÚ JmK: www.jmskoly.cz ČŠI: www.csicr.cz
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
do 30 dnů
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
bez poplatků
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí ředitele v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění
14. Časté dotazy
Jaké jsou profilace jednotlivých základních škol ve městě Brně? Jednotlivým žadatelům jsou informace poskytnuty osobně dle charakteru dotazu.
15. Sankce
Pokuta, event. odebrání sociálních dávek
16. Působnost
Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže, Dominikánské nám. 3 Úřady městských částí v Brně Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Cejl 73, Brno
17. Oblast
Školství
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 01. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design