Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Organizace školního roku
2. V jakém případě ve věci jednat
Občan způsobilý k právním úkonům.
3. Charakteristika úkonu
4. Výsledek úkonu
Poskytuje ředitelům škol a školských zařízení, dalším pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní informace, které se vztahují ke školnímu roku.
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, vedoucí pedagogicko-organizačního oddělení PhDr. Irena Čechová, 1. poschodí, dv. č. 107, tel. 542172 463, pedagogický pracovník pro ZŠ Mgr. Irena Hudcová, 1. poschodí, dveře č. 104, tel. 542 172 181, Po, St 8.00 - 17.00 hod., případně dle domluvy ředitel ZŠ nebo jeho zástupce
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
e-mail: hudcova.irena.osmt@brno.cz,cechova.irena@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
www.msmt.cz (Soubor pedagogicko-organizačních informací) Věstník MŠMT ČR
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
okamžitě nebo dle dohody
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní a jiné poplatky se nehradí.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
Kdy jsou vánoční prázdniny? Kdy jsou pololetní prázdniny? Kdy jsou jarní prázdniny v Brně? Kdy budou velikonoční prázdniny? Kdy budou hlavní prázdniny? Kdy bude zápis do ZŠ?
15. Sankce
16. Působnost
Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže, Úřady městských částí statutárního města Brna Krajský úřad Jihomoravského kraje - odbor školství.
17. Oblast
Školství
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 01. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design