Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
011
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o finanční dotaci na Městský program prevence kriminality (dále jen MPPK)
4 Základní informace k životní situaci
Město Brno poskytuje od roku 1996 dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality. Na vybrané projekty žádá prostřednictvím Jihomoravského kraje o státní účelovou dotaci, o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v případě, je-li dotační titul vypsán.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Státní i nestátní neziskové organizace, organizace národnostních menšin, církevní organizace, právnické a fyzické osoby, které působí na území města Brna.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel v termínu od 15. 9. do 31. 10. odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněný formulář projektu (včetně příloh) na následující kalendářní rok.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žadatel v termínu od 15. 9. do 31. 10. odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněný formulář projektu (včetně příloh) na následující kalendářní rok.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, oddělení Koordinační centrum prevence.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Dílčí projekty a záležitosti s nimi spojené, lze vyřizovat:
- osobně s manažery prevence kriminality na Odboru sociální péče MMB, oddělení Koordinační centrum prevence na adrese Koliště 19, 601 67 Brno, II. patro, dveře č. 221, tel.: 542 173 807-8
- poštou
- prostřednictvím podatelny MMB
- e-mailem: prevkrimi@brno.cz
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Název organizace, IČO, číslo registrace organizace, bankovní spojení a číslo účtu a další dle druhu organizace.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti o dotaci je k dispozici na oddělení Koordinační centrum prevence OSP, Koliště 19,Brno. II. patro, dv. 221, na stránkách Odboru sociální péče MMB zde
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní a jiné poplatky se v případě projektů prevence kriminality nehradí.13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Vyřízení souvisí se schválením rozpočtu města na kalendářní rok a se schválením programu v samosprávných orgánech města, případně MV ČR a Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Podle zásad a pravidel vydávaných statutárním městem Brnem, OPK MV ČR a OŠ Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
18 Jaké jsou související předpisy
"Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu prevence kriminality"
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o přidělení (nepřidělení) finanční dotace na dílčí projekty prevence kriminality není opravný prostředek. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek jsou stanoveny v "Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu prevence kriminality" a ve smluvních vztazích mezi statutárním městem Brnem, případně Jihomoravským krajem nebo MV ČR a mezi subjekty, které projekty realizují.
21 Nejčastější dotazy
Dotazy jsou směřovány na hlavní bezpečnostní problémy města Brna, od kterých se odvíjí dílčí projekty PPK.
22 Další informace
Finanční prostředky na MPPK jsou čerpány z rozpočtu města Brna, případně i ze státního rozpočtu, z rozpočtu Jihomoravského kraje, z vlastních zdrojů realizátorů, z jiných nestátních finančních zdrojů a z dotací od jiného státního orgánu, z dotace MČ, sponzorských příspěvků a jiných zdrojů.
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.brno.cz

www.mvcr.cz

24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou známy.25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor sociální péče MMB, oddělení Koordinační centrum prevence

26 Kontaktní osoba
,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 07. 2012
28 Popis byl naposledy aktualizován
14. 02. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design