Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Problémy s bydlením
2. V jakém případě ve věci jednat
Pokud řešíte bydlení a potřebujete více informací o různých typech obecního bydlení v Brně.
3. Charakteristika úkonu
Nabídka konzultací, informace o různých typech bydlení a podmínkách pro získání vhodného bydlení, diagnostika potřeb a možnosti v oblasti zajištění bydlení, pomoc při vyplnění žádostí apod.
4. Výsledek úkonu
Odborné poradenství v oblasti bydlení, podání žádosti.
5. Kdy věc řešit
V případě problémů s bydlením.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Při první návštěvě nebo elektronickém kontaktu není nutné se prokazovat platným dokladem totožnosti ani dokládat Vaši životní situaci. Pro spolehlivé posouzení Vaší situace však bude třeba vyhodnotit např. právní formu dosavadního nájemního vztahu, pravidelnost plateb nájemného, případné další potřebné doklady a písemnou komunikaci dle posouzení a pokynů poradenského pracovníka.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Při první návštěvě nebo elektronickém kontaktu není nutné se prokazovat platným dokladem totožnosti ani dokládat Vaši životní situaci. Pro spolehlivé posouzení Vaší situace však bude třeba vyhodnotit např. právní formu dosavadního nájemního vztahu, pravidelnost plateb nájemného, případné další potřebné doklady a písemnou komunikaci dle posouzení a pokynů poradenského pracovníka.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost o pomoc či dotaz lze učinit elektronicky. Kontaktní osoba: Vedoucí referátu – Bc. Petr Vavřík, e-mail: vavrik.petr@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobně na Bytovém odboru Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 602 00 Brno, Kontaktní místo pro bydlení, přízemí, kancelář č. 11, o to v úředních hodinách pondělí a středa 8 – 17 hodin., v ostatních dnech pouze na základě předchozí domluvy. Kontaktní osoba: Vedoucí referátu – Bc. Petr Vavřík, tel.: 542 173 182 https://www.brno.cz/kontakty/
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Služby a informace jsou poskytovány bezplatně.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Služby a informace jsou poskytovány bezplatně.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Nejsou.
13. Opravné prostředky
Nejsou.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Nejsou.
16. Působnost
Samospráva.
17. Oblast
Bydlení, Bydlení
18. Klíčová slova
Hledám bydlení. Bytový problém. Žádost o byt.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
27. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design