Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
108
3 Pojmenování (název) životní situace.
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu
4 Základní informace k životní situaci
Dle zákona o občanských průkazech je občan povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím.

www.brno.cz - Odbor správních činností - Občanské průkazy
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Držitel občanského průkazu je povinen ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že došlo ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu. Odcizení občanského průkazu je možno ohlásit též policii.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Neprodlené ohlášení události. Občanovi se vydá potvrzení o občanském průkazu s platností 2 měsíce - toto potvrzení není veřejnou listinou.

Podání žádosti o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení.

Současně při požádání o vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji po ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení lze požádat o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, tzv. BLESK. Tento OP vyhotovujeme zpravidla do 3 pracovních dnů, jeho platnost je 1 měsíc od data vydání.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Občan hlásí ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu osobně. Jiná forma není dle platného zákona o OP přípustná.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna

Odbor správních činností

Husova 5

601 67 Brno

1. poschodí, přepážky č. 24, 25 a 26Držitel občanského průkazu může mimo výše uvedenou adresu ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že došlo ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu. Odcizení občanského průkazu je možno ohlásit též policii. Při pobytu v zahraničí může držitel občanského průkazu ohlásit ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna,
Odbor správních činností
Husova 5
přepážky č. 24, 25, 26 - ztráty občanských průkazů, 1. poschodí budovy
telefon č. 542 175 112, 542 175 113, 542 175 147
úřední hodiny:
Pondělí 8:00-17:00
Úterý 7:00-12:00
Středa 8:00-17:00(pouze pro objednané přes internet do 18:00 hod)
Čtvrtek 7:00-12:00
Pátek 8:00-12:00
Informace na telefonním čísle 542 175 104Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Po nahlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu lze ihned požádat o vydání nového OP.

K žádosti o vydání nového OP je třeba předložit dosavadní OP, nemůže-li občan předložit dosavadní OP, je povinen prokázat totožnost a předložit:

- potvrzení o občanském průkazu

- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Pokud žádá současně o OP typu BLESK předloží 2 fotografie11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
formulář: - oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení občanského

průkazu

je k dispozici na Odboru správních činností Magistrátu města Brna, Husova 5, případně na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo matričních úřadech, kde lze událost ohlásit.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený 100,- Kč

Při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů typu BLESK 100,- Kč

Správní poplatky se uhradí na pokladnách OSC MMB, Husova 5 nebo Husova 3.

Správní poplatek uhradí občan v hotovosti nebo platební kartou.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Občan neprodleně hlásí ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.

Občan je povinen požádat o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů po nahlášení události.

Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP podat žádost o vydání nového občanského průkazu.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Při ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu není elektronická služba přípustná.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech v platném znění

Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízeních o nich v platném znění
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
pokuty dle zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech v platném znění a dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění, popřípadě napomenutí dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění
22 Další informace
www.mvcr.cz

www.brno.cz - Odbor správních činností - Občanské průkazy
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Informační středisko MMB, Malinovského nám. 3, Brno, tel. 542 173 590.

MMB, Odbor správních činností, Husova 5, Brno.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
MMB Odbor správních činností
26 Kontaktní osoba
Matušková Ema,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
13. 04. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design