Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Oznámení ztráty, odcizení, poškození, zničení, nebezpečí zneužití občanského průkazu.

2. V jakém případě ve věci jednat

Držitel občanského průkazu jedná v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení, nebezpečí zneužití občanského průkazu.

3. Charakteristika úkonu

Podání Oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení, nebezpečí zneužití občanského průkazu. Oznámit ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu je povinností držitele občanského průkazu (zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech v platném znění).

4. Výsledek úkonu

Zneplatnění občanského průkazu v Agendovém informačním systému evidence občanských průkazů. Zablokování funkce autentizace držitele občanského průkazu z důvodu zneužití dat v identifikačním certifikátu provede na základě telefonické žádosti držitele občanského průkazu Správa základních registrů - telefonní linka +420 225 514 777.

5. Kdy věc řešit

Držitel občanského průkazu neprodleně oznámí, ztrátu, odcizení, poškození, zničení, nebezpečí zneužití občanského průkazu. Základní informace: https://mvcr.cz https://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Úkon nelze provést elektronicky.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Předložit vyplněné Oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení, nebezpečí zneužití občanského průkazu. Formulář je k dispozici na Odboru správních činností Magistrátu města Brna. https://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit Doporučujeme vzít doklad totožnosti - platný cestovní pas nebo řidičský průkaz, popř. originál rodného listu.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Úkon lze iniciovat prostřednictvím datové schránky držitele občanského průkazu nebo na adresu elektronické pošty příslušného správního úřadu, e-mail musí být podepsaný uznávaným elektronickým podpisem.

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Úkon lze iniciovat osobně. V Brně na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, Husova 5, 1. patro přepážková hala občanských průkazů - ztráta, odcizení občanských průkazů (přepážky č. 24 až 26). Upozornění: Mimo místo trvalého pobytu může občan úkon iniciovat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V zahraničí na nejbližším zastupitelském úřadu. Ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu může občan rovněž na pracovišti Ministerstva vnitra České republiky v Praze (adresa: Na Pankráci 72, Praha 4) a to pouze v případě, že současně podává žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě. Odcizení nebo ztrátu občanského průkazu lze též oznámit na kterémkoliv oddělení Policie České republiky.

V rámci statutárního města Brna: Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, 601 67 Brno

Kontakty: 542 175 112, 542 175 113, 542 175 147

 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

----

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Úkon není zpoplatněn.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

------

13. Opravné prostředky

-----

14. Časté dotazy

Lze oznámit ztrátu, odcizení občanského průkazu telefonicky? Nelze, úkon lze iniciovat pouze osobně, prostřednictvím datové schránky držitele občanského průkazu nebo na adresu elektronické pošty příslušného správního úřadu, e-mail musí být podepsaný uznávaným elektronickým podpisem. 

15. Sankce

Sankce dle zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech v platném znění a dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění, popřípadě napomenutí dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění.

16. Působnost

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Doklady, občanství, ověřování
18. Klíčová slova

občanský průkaz, ztráta, odcizení, poškození

19. Počátek platnosti popisu úkonu
02. 08. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Výsledek úkonu je veden v Agendovém informačním systému evidence občanských průkazů.


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design