Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Podání žádosti o vydání občanského průkazu, převzetí vyhotoveného občanského průkazu

2. V jakém případě ve věci jednat

od 15 let povinnost mít OP, osoby mladší 15 let možnost požádat o vydání OP, osoby, které nemají trvalý pobyt na území ČR možnost požádat o vydání OP

3. Charakteristika úkonu

Žádost o vydání občanského průkazu Převzetí vyhotoveného dokladu

4. Výsledek úkonu

Vydání občanského průkazu

5. Kdy věc řešit

Vždy, když občan potřebuje OP v souladu se zákonem č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Tento úkon nelze provést elektronicky

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Informace naleznete: Občanské průkazy Osobní doklady

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Tento úkon nelze iniciovat elektronicky

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Úkon lze iniciovat pouze osobně. V Brně na Magistrátu města Brna, Odbor správních činností, oddělení občanských průkazů, Husova 3 a 5. Husova 5 (přízemí – přepážková hala): - příjem žádostí o vydání občanského průkazu (přepážky 7 a 8) Husova 5 (1. nadzemní podlaží – přepážková hala) - výdej občanských průkazů (přepážka 20 až 24) Husova 3 (přízemí – přepážková hala): - příjem žádostí o vydání občanského průkazů (přepážky 6 až 9)

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Úkon nelze iniciovat elektronicky

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Úkon lze iniciovat pouze osobně. Správní poplatky: - přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 24 hod. pracovního dne: pro občany do 15 let Kč 500,- pro občany starší 15 let Kč 1 000,- - přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů: pro občany do 15 let Kč 300,- pro občany starší 15 let Kč 500,- - přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě 30 dnů: pro občany do 15 let Kč 100,- - přijetí žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství pro osoby, které dosáhly veku 15 let Kč 200.--. pro osoby mladší 15 let  Kč 100,- - vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky Kč 200,- - vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztraceny, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy Kč 200,- - přijetí žádosti o vydání občanského průkazu  z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnost dosavadního občanského průkazu Kč 200,- - převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti Kč 100,- - poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů za každou započatou stranu Kč 50,- - odblokování elektronické autentizace občanského průkazu Kč 100,- Poplatek je možno uhradit v úředních hodinách na pokladnách MMB, Husova 3 nebo 5 v hotovosti nebo platební kartou

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

---

13. Opravné prostředky

---

14. Časté dotazy

---

15. Sankce

Dle zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, v platném znění

16. Působnost

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

17. Oblast
Doklady, občanství, ověřování, Doklady, občanství, ověřování
18. Klíčová slova

občanské průkazy

19. Počátek platnosti popisu úkonu
02. 08. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Údaje o občanských průkazech jsou vedeny v Agendovém informačním systému evidence občanských průkazů a ROBu


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design