Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Dotace z rozpočtu města Brna v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže
2. V jakém případě ve věci jednat
Právnické i fyzické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna - spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zapsané ústavy, církevní společnosti, zájmová sdružení právnických osob, fyzické osoby, podnikatelské subjekty a přispěvkové organizace, které nejsou zřizovány statutárním městem Brnem, které žádají o finanční podporu
3. Charakteristika úkonu
Podání řádně vyplněné žádosti. Žádosti se podávají na základě vyhlášeného programu zveřejněného na úřední desce, zpravidla v říjnu příslušného kalendářního roku na aktivity plánované v následujícím kalendářním roce.
4. Výsledek úkonu
Od roku 1992 poskytuje statutární město Brno finanční dotace na neziskové projekty v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže. O tuto dotaci z rozpočtu města Brna (na jednorázové a krátkodobé akce, na pobytové akce, na celoroční činnost, na doplnění materiálu a vybavení apod.) lze žádat každý rok.
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, 1. poschodí, dveře č. 103, Ing. Marek Polák, tel. 542172107. Po + St - 8.00 - 17.00 hod, případně dle domluvy
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Formuláře jsou k dispozici na pracovišti OŠML MMB, Dominikánské nám. 3, Brno. V elektronické podobě lze formulář nalézt na adrese: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-a-mladeze/#c4460783
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Řádně vyplněnou žádost na typizovaném formuláři v 1 vyhotovení včetně předepsaných příloh dle charakteru žadatele. Součástí žádosti musí být: podrobný popis činnosti žadatele, popis projektu a finanční rozvaha projektu.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
www.brno.cz
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádosti o dotace je třeba podat dle vyhlášeného programu zveřejněného na úřední desce, zpravidla v říjnu příslušného roku na rok následující. Po projednání žádosti v samosprávných orgánech města Brna (Komise výchovy a vzdělávání Rady města Brna, Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna) je žadatel informován o přidělení či nepřidělení dotace. V případě přidělení dotace je žadatel vyzván k podpisu smlouvy.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní a jiné poplatky se nehradí.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Na přiznání dotace není právní nárok.
14. Časté dotazy
Nejčastější je dotaz na možnou výši poskytnutých dotací. Odpověď: dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna
15. Sankce
Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek vyplývají ze znění "Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna". Při jejich porušení je požadováno vrácení dotace nebo její části.
16. Působnost
Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže, Dominikánské nám. 3
17. Oblast
Dotace z rozpočtu města, Školství
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 01. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design