Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídít – Doklady, občanství, ověřování

    


Zobrazeny jsou životní situace řešené MMB a ÚMČ
Zobrazit životní situace řešené jen na ÚMČ
Hledání v životních situacíchVyhledávání
Název životní situace
Číslo
Odpovědná osoba
Odbor
Duplikát matričního dokladu 314
ÚMČ ÚMČ
Jméno a příjmení - prohlášení o volbě druhého jména 358
ÚMČ ÚMČ
Jméno a příjmení - ženské příjmení 356
ÚMČ ÚMČ
Legalizace a vidimace 173
Sýkorová Slavomíra OVV
Manželství - vydání „Osvědčení k církevnímu sňatku“ 350
ÚMČ ÚMČ
Manželství - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 349
ÚMČ ÚMČ
Podání žádosti o občanský průkaz, převzetí vyhotoveného občanského průkazu 107
Dvořáková Božena OSC
Podání žádosti o vydání cestovního dokladu, převzetí vyhotoveného cestovního dokladu, oznámení ztráty, odcizení cestovního dokladu, poskytnutí údajů z evidence cestovích dokladů. 125
Mandilas Adriano OSC
Poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel 128
Lacinová Ivana OSC
Registr silničních vozidel (RSV) 149
Marko Štefan ODSC
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky 409
Lacinová Ivana OSC
Úmrtí - vydání potvrzení o příčině úmrtí 353
ÚMČ ÚMČ
Úmrtí - vystavení úmrtního listu (prvopis) 352
ÚMČ ÚMČ
Vydání loveckého lístku 410
Votava Vladimír OVLHZ
Vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele 197
ÚMČ ÚMČ
Vydání rybářského lístku 199
ÚMČ ÚMČ
Vydávání matričních dokladů – duplikáty 339
ÚMČ ÚMČ
Vyhledání dokumentace o době zaměstnání ve zrušených organizacích, jejichž doklady byly předány k archivaci AmB 045
Zatloukal Vladimír PO
Vystavení rodného listu (prvopis) 340
ÚMČ ÚMČ
Vystavení úmrtního listu 381
ÚMČ ÚMČ
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině 255
ÚMČ ÚMČ
Získání řidičského průkazu České republiky, mezinárodního řidičského průkazu, vystavení výpisu v evidenční karty řidiče a výpisu bodů. O vydání řidičských průkazů lze od 1.7.2018 žádat na kterémkoli registru řidičů na území České republiky a není třeba vyměňovat řidičský průkaz z důvodu změny bydliště. 086
Dundálková Jitka ODSC
Změna místa trvalého pobytu 129
Lacinová Ivana OSC
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu 108
Matušková Ema OSC
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku 028
Cvrkalová Jana ŽÚ
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 12:48
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:48
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design