Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Bydlení    

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
095
3 Pojmenování (název) životní situace.
Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna na opravy a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek.

4 Základní informace k životní situaci


5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O zápůjčku může žádat pouze vlastník opravovaného bytového nebo rodinného domu nebo vlastník bytové jednotky (fyzická nebo právnická osoba).

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Do výběrového řízení nejsou zařazeni žadatelé, kteří zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek k předmětné nemovitosti, nebo dříve poskytnutou zápůjčku z FRBmB na stejný účel dosud nesplatili, příp. byli opakovaně v prodlení s úhradou splátek zápůjčky nebo nedodrželi účel zápůjčky z FRBmB.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři, podaném na Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Bytový odbor nebo na úřadu městské části, na jejímž uzemí se opravovaná nemovitost nachází.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Bytový odbor, Referát bytové výstavby, FBV a FRB, Malinovského nám.3.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, Bytový odbor, Referát bytové výstavby, FBV a FRB , dv. č. 225a - Petra Soldánová, dv. č. 225 - Ing. Kočí.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost o zápůjčku a prohlášení žadatele.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na WWW stránkách Bytového odboru Magistrátu města Brna
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Při podání žádosti žádné poplatky nejsou.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Výběrové řízení pro výběr žadatelů o zápůjčku se vyhlašuje 2x ročně, a to k 1.9. a k 1. 12. , žádosti je nutno podat pro I. etapu v termínu od 1.9. do 15. 10. a pro II. etapu v termínu od 1.12. do 15. 1.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna, schválené Zastupitelstvem města Brna na Z7/18. zasedání dne 17.května 2016.

22 Další informace
www.brno.cz > Správa města > Magistrát města Brna > Úsek školství a prorodinné politiky > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Bytový odbor MMB
26 Kontaktní osoba
Soldánová Petra,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
17. 05. 2016
28 Popis byl naposledy aktualizován
28. 11. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
č. 26: odpovědná kontaktní osoba: Petra Soldánová

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 12:36
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:36
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design