Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit

    

Občanský průkaz, trvalý pobyt

Úřední hodiny jsou po, stř: 8-12, 12:40-17h, út, čt, pá: 8-12h, přednostně budou odbaveni elektronicky objednaní.

Občanský průkaz, trvalý pobyt Elektronické objednání

Občanské průkazy - bližší informace

Trvalý pobyt - bližší informace

Aktuální obsazenost přepážek
Stav žádostí o vydání nového občanského průkazu
Správní poplatky
Ostatní informace
Formuláře ke stažení

Cestovní pas

Úřední hodiny jsou po, stř: 8-12, 12:40-17h, út, čt, pá: 8-12h, přednostně budou odbaveni elektronicky objednaní.

Cestovní pas

Elektronické objednání

Cestovní doklady - bližší informace
Aktuální obsazenost přepážek
Stav žádostí o vydání nového cestovního dokladu
Správní poplatky
Ostatní informace
Formuláře ke stažení
 

Řidičský průkaz

Úřední hodiny jsou po, stř: 8-12, 12:40-17h, út, čt, pá: 8-12h, přednostně budou odbaveni elektronicky objednaní.

Řidičský průkaz

Prodloužení platnosti ŘP – nařízení EU

Elektronické objednání
Aktuální obsazenost přepážek
Stav žádostí o vydání nového řidičského průkazu
Informace
Změny od 1. 7. 2018

Registr vozidel

Úřední hodiny jsou po, stř: 8-12, 12:40-17h, út, čt, pá: 8-12h, přednostně budou odbaveni elektronicky objednaní.

Registr vozidel
Elektronické objednání
Aktuální obsazenost přepážek
Správní poplatky
Další informace o registru silničních vozidel
 

Schéma řízení statutárního města Brna a Magistrátu města Brna

Podle hledáte informace konkrétního odboru, můžete využít níže zobrazené schéma členění Magistrátu města Brna, kde se na jedno kliknutí k požadovému odboru dostanete. 

Primátorka města Brna 1. náměstek primátorky 2. náměstek primátorky 3. náměstek primátorky 4. náměstek primátorky Tajemník MMB Personální oddělení PO Odbor rozpočtu a financování Odbor interního auditu a kontroly Kancelář primátorky města Brna Kancelář marketingu a cestovního ruchu Odbor zahraničních vztahů Městská policie Brno Předseda Kontrolního výboru ZMB Úsek organizační Organizační odbor Odbor vnitřních věcí Odbor obrany Odbor správních činností Archiv města Brna Tiskové středisko Předsedkyně Finančního výboru ZMB Úsek 1. náměstka primátorky Odbor zdraví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor územního plánování a rozvoje Odbor životního prostředí Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Úsek 2. náměstka primátorky Majetkový odbor Odbor kultury Odbor památkové péče Odbor městské informatiky Odbor strategického rozvoje a spolupráce Úsek 3. náměstka primátorky Bytový odbor Odbor správy majetku Odbor územního a stavebního řízení Živnostenský úřad města Brna Úsek 4. náměstka primátorky Odbor investiční Odbor implementace evropských fondů Odbor dopravy Odbor dopravněsprávních činností Odbor sociální péče Členka ZMB pro marketing a cestovní ruch Člen RMB pro školství a sport Člen RMB pro územní plánování Člen RMB pro majetek města Člen ZMB pro informační technologie Člen RMB pro kulturu Člen RMB pro dopravu Člen RMB pro investice

SAMOSPRÁVA MĚSTA

Primátorka města Brna

1. náměstek primátorky města Brna

2. náměstek primátorky města Brna

3. náměstek primátorky města Brna

4. náměstek primátorky města Brna

Předseda Kontrolního výboru ZMB

Předsedkyně Finančního výboru ZMB

Členka ZMB pro marketing a cestovní ruch

Člen RMB pro školství a sport

Člen RMB pro územní plánování

Člen RMB pro majetek města

Člen ZMB pro informační technologie

Člen RMB pro kulturu

Člen RMB pro dopravu

Člen RMB pro investice

Magistrát města Brna 

Tajemník MMB

Personální oddělení (PO)

Odbor rozpočtu a financování (ORF)

Odbor interního auditu a kontroly (OKO)

Kancelář primátorky města Brna (KPMB)

Kancelář marketingu a cestovního ruchu (KMCR)

Odbor zahraničních vztahů (OZV)

Úsek tajemníka

Organizační odbor (ORGO)

Odbor vnitřních věcí (OVV)

Odbor obrany (OOBR)

Odbor správních činností (OSČ)

Archiv města Brna (AMB)

Tiskové středisko (TIS)

Úsek 1. náměstka primátorky

Odbor zdraví (OZ)

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT)

Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)

Odbor životního prostředí (OŽP)

Odbor vodního, lesního hosp. a zemědělství (OVLHZ)

Úsek 2. náměstka primátorky

Majetkový odbor (MO)

Odbor kultury (OK)

Odbor památkové péče (OPP)

Odbor městské informatiky (OMI)

Odbor strategického rozvoje a spolupráce (OSRS)

Úsek 3. náměstka primátorky

Bytový odbor (BO)

Odbor správy majetku (OSM)

Odbor územního a stavebního řízení (OÚSŘ)

Živnostenský úřad (ŽÚ)

Bytová ombudsmanka

Úsek 4. náměstka primátorky

Odbor investiční (OI)

Odbor implementace evropských fondů (OIEF)

Odbor dopravy (OD)

Odbor dopravněsprávních činností (ODSČ)

Odbor sociální péče (OSP)

         

Městská policie Brno (MP)

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.08.2020 06:22
  • Datum poslední aktualizace: 03.08.2020 06:22
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design