Česky CZEnglish EN

Pronájem nebytových prostor

   


Pronájem nebytových prostor v budově Orlí 7, k. ú. Město Brno (dvorní trakt)

17. 10. 2019
Pronájem nebytových prostor v budově Orlí 7, k. ú. Město Brno (dvorní trakt)    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - střed
Adresa:Brno, Orlí 7Doba nájmu:
Počet místností:6Podlaží:2.NP
Výměra:75 m2Vytápění:
Popis:
Statutární město Brno nabízí k pronájmu opravené prostory ve 2. NP dvorního traktu budovy Orlí 7, č. p. 480, která je součástí pozemku p. č. 188, k. ú. Město Brno.
Prostory jsou vhodné k využití jako kanceláře, sídlo firmy, služby apod.
Celková výměra činí 74, 94 m2
Výměry jednotlivých prostor:
Místnost č. 1, výměra 10,71 m2
Místnost č. 2, výměra 8,16 m2
Místnost č. 3, výměra 4,64 m2
Místnost č. 4, výměra 26,20 m2
Místnost č. 5, výměra 19,23 m2
Místnost č. 6, výměra 6,00 m2

prohlídka prostor je možná na základě tel. domluvy se správcem paní Ivetou Sabolovou (tel. 54217 5008).
Nabídky na pronájem s uvedením žadatele o pronájem (jméno/název, IČO, kontakty), předpokládaného účelu využití a návrhem nájemného v Kč/m2/rok přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno.
Případné další informace podá Odbor správy majetku MMB, Ing. Dana Škarvadová, tel. 54217 5024, e-mail skarvadova.dana@brno.cz
Další informace:
 

Pronájem nebytových prostor a pozemků - areál v k.ú. Ponava

11. 10. 2019
Pronájem nebytových prostor a pozemků - areál v k.ú. Ponava    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - Královo Pole
Adresa:Brno, Sportovní/Drobného Doba nájmu:
Počet místností:0Podlaží:
Výměra:0 m2Vytápění:
Popis:
Statutární město nabízí k pronájmu nemovitosti, které tvoří areál v k. ú. Ponava, Brno v blízkosti ul. Sportovní a ul. Drobného:
- pozemek p. č. 802/5 v k. ú. Ponava - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 897 m2 včetně budovy bez č.p./č.e., která je jeho součástí.
- pozemek p. č. 802/2 v k. ú. Ponava - ostatní plocha o celkové výměře 624 m2.
Budovu bez č.p./č.e., která je součástí pozemku p. č. 802/5 v k. ú. Ponava tvoří dvě samostatné stavby, přičemž v jedné se nachází kancelářské prostory a ve druhé prostory garáží.
Výměry kancelářských prostor, výměry garáží a výměry manipulačních ploch jsou uvedeny v příloze tohoto inzerátu (zobrazí se kliknutím na nadpis).
Nemovitosti jsou nabízeny k pronájmu jako celek.
Termíny prohlídek po tel. domluvě se správcem objektu paní Zorou Kozákovou, tel. 54217 5031
Nabídky na pronájem s uvedením žadatele o pronájem (jméno/název, IČO, kontakty), předpokládaného účelu využití a návrhem nájemného v Kč za rok nebo v Kč/m2/rok za jednotlivé plochy a prostory přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno.
Případné další informace podá Odbor správy majetku MMB, Ing. Dana Škarvadová, tel. 54217 5024, e-mail skarvadova.dana@brno.cz
Další informace:
 

Pronájem obchodních prostor v budově Husova 5, k. ú. Staré Brno

16. 9. 2019
Pronájem obchodních prostor v budově Husova 5, k. ú. Staré Brno    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - střed
Adresa:Brno, Husova 5Doba nájmu:
Počet místností:4Podlaží:1.NP
Výměra:52 m2Vytápění:
Popis:
Statutární město nabízí k pronájmu obchodní prostory v 1. NP budovy č. p. 165, která je součástí pozemku p. č. 1143 v k. ú. Staré Brno na adrese Husova 5, Brno (administrativní budova – nemovitá kulturní památka).
Volné obchodní prostory mají přímý vstup z ulice Husovy se dvěma okny. Jedná se o soubor místností o celkové výměře 51,56 m2:
- obchodní prostor o výměře 44,00 m2
- sklad o výměře 4,20 m2
- umývárna a WC o výměře 2,10 m2 + 1,26 m2
Prostory jsou nabízeny k účelu využití jako obchodní prostory nepotravinářského charakteru.
Technický stav je velmi dobrý. Prostory byly v minulosti využívány jako provozovna kopírovacích prací a jako prodejna drobných kancelářských potřeb.
Písemné nabídky na pronájem s uvedením předpokládaného účelu využití a návrhem nájemného v Kč/m2/rok přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno, nejpozději do 23. 10. 2019.
Prohlídky prostor zajišťuje správce objektu pan Jan Nezval, tel. 778 724 241
Termíny prohlídek:
2. 10. 2019 v 9,00 hodin
9. 10. 2019 v 9.00 hodin
16. 10. 2019 ve 14.00 hodin
Případné další informace podá Odbor správy majetku MMB, Ing.Dana Škarvadová, tel. 54217 5024, e-mail skarvadova.dana@brno.cz
Další informace:
 

Pronájem garážových stání v budově Zderadova 3, k.ú. Trnitá

16. 8. 2019
Pronájem garážových stání v budově Zderadova 3, k.ú. Trnitá    
Druh:Pronájem nebytových prostorLokalita:Brno - střed
Adresa:Brno, Zderadova 3Doba nájmu:na dobu neurčitou
Počet místností:0Podlaží:1.PP
Výměra:0 m2Vytápění:
Popis:
Společná garážová stání jsou umístěna v podzemí budovy se samostatným vjezdem. Garážová stání jsou osvětlena. Do prostoru garáží nesmí vjíždět ani zde parkovat vozidla s pohonem LPG.

Výše nájemného pro rok 2019 činí:
1.015,-Kč včetně DPH/měsíc + služby a energie za jedno parkovací stání pro nájemníky bytů BD Zderadova 3
1.271,-Kč včetně DPH/měsíc + služby a energie za jedno parkovací stání pro ostatní zájemce

Žádosti s uvedením jména, příjmení, data narození (IČ), tel. kontaktem přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno.
Další informace poskytne Daniela Zrnová, OSM MMB, tel. 54217 5036
Další informace:
 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.03.2016 13:54
  • Datum poslední aktualizace: 24.03.2016 13:54
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design