Česky CZEnglish EN

Nabídka nemovitostí statutárního města Brna

         


Nabídkové řízení na prodej pozemku p.č. 599/16 v k.ú. Mokrá Hora při ulici Brigádnická

Nabídkové řízení na prodej pozemku p.č. 599/16 v k.ú. Mokrá Hora při ulici Brigádnická    
Druh: Prodej majetku města
Adresa: Brno, Brigádnická
Katastrální území: Mokrá Hora
Celková plocha: 285 m2
Termín pro podání nabídek: 20.11.2017 od 09:00 do 15:00 hod.
22.11.2017 od 09:00 do 15:00 hod.
24.11.2017 od 09:00 do 12:00 hod.
Minimální cena: 741.000,-Kč bez DPH
Kontakt: Mgr. Irena Ráčková, tel. 542 173 079; e-mail: rackova.irena@brno.cz
Mgr. Bc. Renata Frimmelová, tel. 542 173 085; e-mail: frimmelova.renata@brno.cz
JUDr. Josef Krejčíř, tel. 542 173 188; e-mail: krejcir.josef@brno.cz

Fotodokumentace

 

Popis nemovitosti

Statutární město Brno vyhlašuje nabídkové řízení na prodej pozemku o výměře 285 m2 v k. ú. Mokrá Hora.

Jedná se o pozemek p. č. 599/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 285 m2 v k. ú. Mokrá Hora při ulici Brigádnická.

Minimální kupní cena nemovitosti činí 741.000,- Kč bez DPH za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy. K nabídnuté kupní ceně bude povinen kupující zaplatit prodávajícímu DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Na Majetkovém odboru MMB, Malinovského nám. 3, Brno, dv. č. 212 nebo na internetových stránkách www.brno.cz v části „Nabídka majetku města“ lze získat memorandum s dalšími informacemi a podmínkami k předložení nabídky.

Zájemci předají svou nabídku osobně na Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Brno, Malinovského náměstí 3, 2. patro, dv. č. 216 nebo 217 dne 20. 11. 2017 od 9:00 do 15:00 hodin nebo dne 22. 11. 2017 od 9:00 do 15:00 hodin nebo dne 24. 11. 2017 od 9:00 do 12:00 hodin. Mimo uvedené termíny není předání nabídky možné. K později doručeným nabídkám nebude přihlíženo.

Jako projev vážného zájmu o koupi předmětné nemovitosti je požadováno složení kauce ve výši 100.000,- Kč a uzavření smlouvy o složení a užití kauce.

Případné další informace podá na Majetkovém odboru Magistrátu města Brna:
Mgr. Irena Ráčková, tel. 542 173 079; e-mail: rackova.irena@brno.cz
Mgr. Bc. Renata Frimmelová, tel. 542 173 085; e-mail: frimmelova.renata@brno.cz
JUDr. Josef Krejčíř, tel. 542 173 188; e-mail: krejcir.josef@brno.cz
 

Dokumenty ke stažení:

Informačním memorandum (formát pdf, 973 kB)
Smlouva o složení a užití kauce (formát pdf, 223 kB)
Čestné prohlášení (formát doc, 32 kB)
Prohlášení-souhlas zájemce se zveřejněním osobních údajů (formát docx, 12 kB)
Čestné prohlášení zájemce (fyzické osoby) (formát docx, 12 kB)
Čestné prohlášení zájemce (právnické osoby) (formát docx, 11 kB)
Čestné prohlášení (daňové nedoplatky) (formát docx, 13 kB)
Čestné prohlášení (beztrestnost-fyzické osoby)) (formát docx, 12 kB)
Čestné prohlášení (beztrestnost-právnické osoby) (formát docx, 12 kB)
Prohlášení k zákonu č. 106/1999 Sb., v platném znění (formát docx, 15 kB)

Upozornění

Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek.
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.10.2017 20:12
  • Datum poslední aktualizace: 30.10.2017 20:12
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design