Česky CZEnglish EN

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, se sídlem U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, nabízí k prodeji následující neupotřebitelný majetek:

Postroj na koně – komplet
rok pořízení 2013, datum zařazení do užívání 10. 10. 2013
pořizovací cena 7.500 Kč, cena stanovená znaleckým posudkem 6.200 Kč s DPH
nabídková cena: bude prodáno za nejvyšší nabídkovou cenu

Postroj na koně – komplet
rok pořízení 2013, datum zařazení do užívání 10. 10. 2013
pořizovací cena 7.500 Kč, cena stanovená znaleckým posudkem 6.200 Kč s DPH
nabídková cena: bude prodáno za nejvyšší nabídkovou cenu

Chomout + postroj na koně
rok pořízení 2017, datum zařazení do užívání 31. 5. 2017
pořizovací cena 4.000 Kč, cena stanovená znaleckým posudkem 2.000 Kč s DPH
nabídková cena: bude prodáno za nejvyšší nabídkovou cenu

Chomout + postroj na koně
rok pořízení 2017, datum zařazení do užívání 31. 5. 2017
pořizovací cena 4.000 Kč, cena stanovená znaleckým posudkem 2.000 Kč s DPH
nabídková cena: bude prodáno za nejvyšší nabídkovou cenu

Přednostně bude uspokojen zájem statutárního města Brna a organizací zřízených městem. V případě úplatného převodu na jinou právnickou nebo fyzickou osobu než statutární město či organizaci zřízenou městem bude majetek prodán minimálně za cenu zjištěnou podle znaleckého posudku, v případě více zájemců nejvyšší nabídce.

Bližší informace poskytne: Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, Miroslav Kirinovič, tel. 546 432 311, e-mail: kirinovic@zoobrno.cz

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 6. 11. 2019 do 10:00 hodin. Na pozdější nabídky nebude brán zřetel. Uchazeč doručí nabídky na adresu příspěvkové organizace (viz výše). Za čas podání návrhu odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky.

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené: „Koupě postroje na koně – komplet“ nebo „Koupě chomoutu + postroje na koně“.

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, se sídlem Vídeňská 96, 639 00 Brno, nabízí k prodeji následující neupotřebitelný majetek:

Nákladní automobil Avia Daewoo D75 LNK
rok výroby 2002
objem motoru 3.922
aktuální stav tachometru 158.795 Km
pořizovací cena: 1.660.130 Kč,
zůstatková cena: 0 Kč
nejnižší nabídková cena: 67.500 Kč
STK do 04/2020,
vybaveno boční rukou pro nakládku,
užit. hmotnost 3.5 t.
Koroze celého rámu, kabina byla havarována (opraveno v servisu Avia). Vyměněná převodovka za 4 - rychlostní.

Kontakt:
Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, Vídeňská 96, 639 00 Brno, p. Kubíček, mobil: 737 452 835 Přednostně bude uspokojen zájem statutárního města Brna a organizací zřízených městem. V případě úplatného převodu na jinou právnickou nebo fyzickou osobu než statutární město či organizaci zřízenou městem bude majetek prodán minimálně za cenu zjištěnou podle znaleckého posudku, v případě více zájemců nejvyšší nabídce.

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 4. 11. 2018 do 10:00 hodin. Na pozdější nabídky nebude brán zřetel. Uchazeč doručí nabídky na adresu příspěvkové organizace (viz výše). Za čas podání návrhu odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky.

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené „Koupě nákladního automobilu Avia Daewoo“.

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace

nabízí neupotřebitelný majetek, seznam tohoto majetku je přílohou tohoto oznámení. V případě zájmu o nabízený neupotřebitelný majetek kontaktujte zástupce Centra experimentálního divadla Ing. Ondřeje Petra, PhDr. – ekonomicko-správního náměstka CED, tel. 542 123 453, e-mail: petr@ced-brno.cz

nabízený majetek CED

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

nabízí neupotřebitelný majetek, seznam tohoto majetku tvoří přílohu tohoto oznámení.

V případě zájmu o nabízený neupotřebitelný majetek kontaktujte zástupce divadla na e-mailu: Majetek@mdb.cz.

seznam majetku MDB

Divadlo Radost, příspěvková organizace

nabízí neupotřebitelný majetek, seznam tohoto majetku tvoří přílohu tohoto oznámení, V případě zájmu o nabízený majetek kontaktujte zástupce Divadla Radost,  paní Ivu Štefanovou, tel. 545 321 273/kl. 29, stefanova@divadlo-radost.cz  

seznam_majetku_Divadla_Radost

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Sejkorova Brno,

nabízí k prodeji obrazy. Ceny obrazů zde.

Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace, 

nabízí k prodeji osobní automobil. Datum pořízení vozidla: 13. 11. 2006

Invent.číslo        Název             Pořizovací cena

——————————————————————————

DHM 511  Auto Opel Combo      376 462.00

Ze znaleckého posudku č. 1819/010/19 ze dne 24. 5. 2019 vyplývá, že stav vozidla je špatný. Není platná STK, vozidlo je dlouhodobě mimo provoz, koroze, velmi nákladná oprava pro znovuuvedení do provozu. Vozidlo je vhodné na náhradní díly.

Veškeré další informace o vozidle a další technickou specifikaci, případně náhled do dokumentace k vozidlu Vám poskytneme po dohodě na telefonním čísle 728 622 858 nebo na emailu dskon.cechova@email.cz.

Prodej proběhne obálkovou metodou. Auto bude prodáno nejvyšší nabízené ceně. Minimální nabídková cena musí činit 26 600,- Kč. S vítězem nabídky bude sepsána kupní smlouva s pevně stanovenou cenou podle jeho nabídky.

Zájemci o prodej mohou podat své nabídky v Domově pro seniory Koniklecová, Koniklecová 442/1, 634 00 Brno do rukou Ing. Ivy Záhorové nebo Bc. Růženy Čechové v zalepené obálce označené jako „Neotvírat – Nabídka auto“. nejpozději do 5. 8. 2019 do 10:00 hodin.

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

nabízí k prodeji audiovizuální systém pro sférickou projekci typ PFS1112-1010, poř. v roce 2011, pořizovací cena 2.280.000,00, zůstatková cena 253.336,00 Kč.

Kontakt  Mgr. Jiří Dušek, PhD., ředitel organizace, tel. 541 32 12 87

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.10.2019 10:43
  • Datum poslední aktualizace: 18.10.2019 10:43
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design