Česky CZEnglish EN

Nabídka movitého majetku

Odbor kultury MMB

zveřejňuje ve smyslu Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím nabídku pro statutární město Brno a organizace zřízené městem na využití nepotřebného majetku předaného k hospodaření Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci. Jedná se o:   

 1. dekoraci z představení Koločava – kovové stupně, terén, mul. stromy (látkové díly jsou zteřelé, kovové díly zkorodované, sváry vykazují mikrotrhliny a praskliny);
 2. neupotřebitelný majetek – kancelářská technika, divadelní technika, vybavení kuchyně restaurace, vybavení dílny, součástí fotografického přístroje, mobilní telefony, vybavení orchestru, kancelářské vybavení, dekorace z vyřazených představení, doplňky kostýmní, vlásenky, rekvizity)

V případě zájmů o podrobnější informace a o nabízený neupotřebitelný majetek kontaktujte vedoucího provozu Městského divadla Brno pana Arnošta Janěka, tel. +420 533 316 327, e-mail:janek@mdb.cz

   

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, se sídlem U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, nabízí k prodeji následující neupotřebitelný majetek:

Podkopová souprava
rok pořízení 2000, datum zařazení do užívání 2. 6. 2000
pořizovací cena 180.682 Kč, minimální nabídková cena 31.189 Kč s DPH

Vrtací souprava
rok pořízení 2000, datum zařazení do užívání 2. 6. 2000
pořizovací cena 43. 493 Kč, minimální nabídková cena 7.508 Kč s DPH

Narkotizační puška
rok pořízení 2002, datum zařazení do užívání 3. 12. 2002
pořizovací cena 95.609 Kč, minimální nabídková cena 31.131 Kč s DPH

Obal na narkotizační pušku
rok pořízení 2002, datum zařazení do užívání 17. 12. 2002
pořizovací cena 1.830 Kč, minimální nabídková cena 441 Kč s DPH

Kočár Wagonette 2+6
rok pořízení 2014, datum zařazení do užívání 23. 6. 2014
pořizovací cena 91.608 Kč, minimální nabídková cena 71.744 Kč s DPH

Traktorové rypadlo Zetor
rok pořízení 2015, datum zařazení do užívání 1. 4. 2015
pořizovací cena 1.601.800 Kč, minimální nabídková cena 473.332 Kč s DPH

Televizor SONY 3891
rok pořízení 2002, datum zařazení do užívání 18. 10. 2002
pořizovací cena 8.499 Kč, minimální nabídková cena 307 Kč s DPH

Televizor SONY 3892
rok pořízení 2002, datum zařazení do užívání 18. 10. 2002
pořizovací cena 8.499 Kč, minimální nabídková cena 307 Kč s DPH

Televizor SONY 3893
rok pořízení 2002, datum zařazení do užívání 18. 10. 2002
pořizovací cena 8.499 Kč, minimální nabídková cena 307 Kč s DPH

Přednostně bude uspokojen zájem statutárního města Brna a organizací zřízených městem. V případě úplatného převodu na jinou právnickou nebo fyzickou osobu než statutární město či organizaci zřízenou městem bude majetek prodán minimálně za cenu zjištěnou podle znaleckého posudku, v případě více zájemců nejvyšší nabídce.

Bližší informace poskytne: Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno Miroslav Kirinovič tel. 546 432 311 e-mail: kirinovic@zoobrno.cz

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 26. 11. 2018 do 10:00 hodin. Na pozdější nabídky nebude brán zřetel. Uchazeč doručí nabídky na adresu příspěvkové organizace (viz výše). Za čas podání návrhu odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky.

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené: „Koupě podkopové soupravy“, „Koupě vrtací soupravy“, „Koupě narkotizační pušky“, „Koupě obalu na narkotizační pušku“, „Koupě kočáru Wagonette 2+6“, „Koupě traktorového rypadla Zetor“, „Koupě televizoru SONY 3891“, „Koupě televizoru SONY 3892“, nebo „Koupě televizoru SONY 3893“.

Odbor kultury MMB

zveřejňuje ve smyslu Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím nabídku pro statutární město Brno a organizace zřízené městem na využití nepotřebného majetku předaného k hospodaření Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci (formou bezúplatného převodu majetku). Jedná se:

 1. kopírka AFICIO 2035 RICOH, rok pořízení 2003, poř. cena 243 878,00
 2. PC pracoviště Apple, rok pořízení 2005, poř. cena 366 321,00
 3. pracoviště centrálního počítače, rok pořízení 2005, poř. cena 533 739,00
 4. videoprojektor SANYO XF 35, rok pořízení 2005, poř. cena 315 350,00
 5. videodataprojektor SANYO, rok pořízení 2005, poř. cena 315 350,00
 6. HS-EQ station-4 – ekvalizér, rok pořízení 2005, poř. cena 218 526,00
 7. HS-EQ station-8+přísl.-equalizer, rok pořízení 2005, poř. cena 501 110,00
 8. boiler. konvenk.LAINOX THE CUBE´, rok pořízení 2007, poř. cena 391 063,00
 9. šokové chlazení LAINOX 10xGN, rok pořízení 2007, poř. cena 366 228,00

Jedná se o neupotřebitelný nefunkční majetek.

V případě zájmu o nabízený neupotřebitelný majetek kontaktujte vedoucího provozu MdB pana Arnošta Janěka, tel. 420 533 316 327, e-mail: janek@mdb.cz

Filharmonie Brno, příspěvková organizace

nabízí pro statutární město Brno a organizace zřízení statutárním městem Brnem následující přebytečný majetek:

Nákladní automobil Mercedes, rok pořízení 2005, pořizovací cena 2 473 129,00 Kč.

Bližší informací podá Ing. Václav Martínek, tel. 539 092 829, 605 462 529

Odbor zdraví MMB

zveřejňuje ve smyslu Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím nabídku pro statutární město Brno a organizace zřízené městem na využití nepotřebného majetku Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvkové organizace (formou bezúplatného převodu majetku)
Jedná se o:
1. 1ks výškové nastavitelné rehabilitační lehátko typ DYMAT, rok pořízení 1999, poř. cena 22.254,40,-Kč
2. 1ks sterilizátor STERIMAT 574.1, rok pořízení 1994, poř. cena 30.585,50,-Kč

Bližší informace podá Bc. Maršálková, tel.: 546 422 022, e-mail marsalkova@chovanek.cz

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

nabízí k prodeji audiovizuální systém pro sférickou projekci typ PFS1112-1010, poř. v roce 2011, pořizovací cena 2.280.000,00, zůstatková cena 253.336,00 Kč.

Kontakt  Mgr. Jiří Dušek, PhD., ředitel organizace, tel. 541 32 12 87

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 09.11.2018 12:56
 • Datum poslední aktualizace: 09.11.2018 12:56
 • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design