Česky CZEnglish EN

Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace, 

nabízí k prodeji osobní automobil. Datum pořízení vozidla: 13. 11. 2006

Invent.číslo        Název             Pořizovací cena

——————————————————————————

DHM 511  Auto Opel Combo      376 462.00

Ze znaleckého posudku č. 1819/010/19 ze dne 24. 5. 2019 vyplývá, že stav vozidla je špatný. Není platná STK, vozidlo je dlouhodobě mimo provoz, koroze, velmi nákladná oprava pro znovuuvedení do provozu. Vozidlo je vhodné na náhradní díly.

Veškeré další informace o vozidle a další technickou specifikaci, případně náhled do dokumentace k vozidlu Vám poskytneme po dohodě na telefonním čísle 728 622 858 nebo na emailu dskon.cechova@email.cz.

Prodej proběhne obálkovou metodou. Auto bude prodáno nejvyšší nabízené ceně. Minimální nabídková cena musí činit 26 600,- Kč. S vítězem nabídky bude sepsána kupní smlouva s pevně stanovenou cenou podle jeho nabídky.

Zájemci o prodej mohou podat své nabídky v Domově pro seniory Koniklecová, Koniklecová 442/1, 634 00 Brno do rukou Ing. Ivy Záhorové nebo Bc. Růženy Čechové v zalepené obálce označené jako „Neotvírat – Nabídka auto“. nejpozději do 5. 8. 2019 do 10:00 hodin.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB zveřejňuje nabídku pro statutární město Brno a organizace zřízené městem na využití nepotřebného majetku

(formou bezúplatného převodu majetku)

25 ks šatních skříněk z mateřské školy

(uspořádané do skříní: 3 ks po 4 skříňkách, 2 ks po 5 skříňkách a 1 ks po 3 skříňkách) Šatní skříňky pořízené v roce 2011 v dobrém stavu, z důvodu změny dispozic šaten je nelze dále využívat.

Informace a prohlídku majetku lze domluvit:

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, p.o., Plovdivská 8
vedoucí MŠ, tel. 605 971 737, příp. sekretariát školy 731 543 396.Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

nabízí k prodeji audiovizuální systém pro sférickou projekci typ PFS1112-1010, poř. v roce 2011, pořizovací cena 2.280.000,00, zůstatková cena 253.336,00 Kč.

Kontakt  Mgr. Jiří Dušek, PhD., ředitel organizace, tel. 541 32 12 87

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 23.07.2019 12:13
  • Datum poslední aktualizace: 23.07.2019 12:13
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design