Česky CZEnglish EN

Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva
ve městě Brně

Koncepce byla vytvořena jako základní strategický materiál s cílem spustit proces vedoucí k efektivnímu řízení zdrojů města využitelných k zajištění vyšší úrovně požární ochrany a ochrany obyvatelstva na území Brna. Formou smluvně podložené spolupráce města s HZS JMK, díky které jsou prostředky města využity pro podporu provozu jednotek dislokovaných na území Brna a nákup techniky a vybavení následně používaného na území města a ve prospěch jeho obyvatel.

Zásadní dopady realizace Koncepce:

 • rychlejší poskytnutí pomoci občanům (především v okrajových MČ),

 • zvýšení kvality zásahů (rychlejší a účinnější zásah s menšími škodami na majetku a zdraví),

 • zlepšení koordinace jednotek (předurčenost JSDH k typovým zásahům a tomu odpovídající technika a vybavení včetně vyšší operativnosti jejich přesunů mezi jednotkami),

 • efektivnější zabezpečení odborných prací pro MČ a město, které mohou provádět HZS nebo JSDH (např. práce s motorovou pilou, výškovou technikou atp.),

 • lepší informovanosti obyvatelstva o rizicích a způsobech, jak na ně reagovat,

 • právní jistota v oblasti zajištění požární ochrany v MČ nedisponujících JSDH.

Materiál Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně, včetně Přílohy č. 1 Systém předurčenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů ve městě Brně byl schválen Zastupitelstvem města Brna 11. 10. 2016.

Aktualizace:

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 09.05.2022 08:08
 • Datum poslední aktualizace: 14.06.2021 10:12
 • Odpovědný útvar: Odbor obrany Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design