Česky CZEnglish EN

Minigranty „MENDEL 2022“

Minigranty „MENDEL 2022“

English version

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 602 00, prostřednictvím Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna hledá partnery pro kreativní propagaci města Brna v rámci oslav 200 let od narození G. J. Mendela „MENDEL 2022“, které budou probíhat ve městě Brně po celý rok 2022 s reálným začátkem většiny akcí/projektů od dubna 2022 (dále jen Oslavy). Termín ukončení podporovaných aktivit je 31. 08. 2022. Pozn. v případě disponibilních prostředků bude ještě vyhlášena druhá výzva s realizací aktivit od září do prosince 2022. Plnění je omezeno na území statutárního města Brna.

Projekt Oslav přichází s výzvou pro všechny kreativní osobnosti, podnikatele, obyvatele Brna, spolky, party i individuality. Věříme, že ještě určitě existuje další celá řada námětů, které jsou mezi vámi, obyvateli města Brna.

Chceme a očekáváme kreativní a originální náměty, které přinesou obsah, který v naší dosavadní nabídce chybí. Může jít o gastronomii, humor, streetart, předměty, akce i publikace či jejich překlady, cokoli, co bude pro všechny obyvatele a návštěvníky obohacující a třeba i nečekané. Námět musí mít jasnou vazbu na oslavy výročí G. J. Mendela a měl by být vidět nebo slyšet.

Je třeba pracovat s typickými atributy, které charakterizují Mendela, a které budou využívány i v oficiální propagaci. Smyslem je, ať si občan nebo návštěvník Brna obsah, který vznikne z minigrantů jasně a bez výhrady spojil s projektem Mendel 2022. Typické atributy: zelená barva, hrášek, včely, opat, kulaté brýle.

Výzva je směřována do 3 různých termínů: 2. 5. 2022, 31. 5. 2022 a 30. 6. 2022.

Uchazeč zašle na adresu minigranty@brno.cz emailem  vyplněný formulář, a to do některého z výše uvedených termínů včetně.

Veškeré dotazy k podmínkám a žádostem směrujte na výše uvedený e-mail nebo telefon 542 172 267. Povinnou součástí propagace je viditelné umístění loga Mendel.Brno a loga města Brna (dostupné na www.brno.cz/logo) během nabízeného plnění. Logo města Brna je povinen uchazeč použít v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu (dostupný na www.brno.cz/logo). V online prostředí povinnost uvádět web Mendel.Brno. Logo Mendel.Brno je nutné uvést nadpisem, např. „jsme součástí projektu“, u loga města Brna zase třeba „tento projekt vznikl za finanční podpory statutárního města Brna“.

Vyřazeny budou nabídky propagace, které:

 • nebudou dodány včas a/nebo řádně a úplně vyplněné
 • budou obsahovat plnění v rozporu s dobrými mravy či právním řádem ČR
 • budou podány opakovaně pro jednu provozovnu a/nebo jedním uchazečem
 • nebudou mít propojení s osobností G. J. Mendela – viz. atributy výše

Kritéria posouzení jsou:

 1. kreativita
 2. originalita
 3. co největší viditelnost
 4. poměr cena/výkon (přiměřené náklady)
 5. srozumitelnost pro širokou veřejnost – tj. hlavní cílové skupiny – pro obyvatele a návštěvníky Brna

Odbor strategického rozvoje a spolupráce objedná, v případě pozitivního posouzení na základě zaslaných nabídek, propagaci města Brna v rámci oslav 200 let od narození G. J. Mendela „MENDEL 2022“ s termínem plnění dle nabídky. Žadatel ve své žádosti také uvede, zda požaduje zálohovou platbu a v jaké výši.

Důležité odkazy, dokumenty a podklady

Formulář - žádost o minigrant "Mendel 2022"

Logo města Brna - manuál a odkazy ke stažení

Logomanuál Mendel.Brno

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 03.05.2022 18:48
 • Datum poslední aktualizace: 03.05.2022 18:48
 • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design