Česky CZEnglish EN

Logo města Brna

Symboly města

Logo města

Logo města Brna – ke stažení

Primárně užívaná loga

V případě použití loga města Brna prosím užívejte zejména následující primárně užívaná loga ke stažení. Jejich užití v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu výrazně urychlí schvalovací proces, který je pro jejich užití nutný.

Bílé nebo světlé pozadí, na kterém bude logo umístěno

V případě bílého či velmi světlého pozadí prosím použijte následující logo s červenou barvou textu BRNO. Je potřeba dodržet také ochrannou zónu okolo loga, bližší pokyny opět naleznete v manuálu jednotného vizuálního stylu. Logo lze stáhnout po kliknutí na obrázek nebo z odkazu umístěného pod ním.

Logo ke stažení ve formátu PNG.

Tmavé pozadí (tedy i červené, modré, zelené), na kterém bude logo umístěno

V případě tmavého pozadí prosím použijte následující logo s bílou barvou textu BRNO. Je potřeba dodržet také ochrannou zónu okolo loga, bližší pokyny opět naleznete v manuálu jednotného vizuálního stylu.  Logo lze stáhnout po kliknutí na obrázek nebo z odkazu umístěného pod ním. Upozornění – obrázek "bez pozadí" vypadá po stažení jako "jednolitá bílá plocha". Pokud jej ale umístíte na tmavé pozadí, logo města již bude viditelné. Nejedná se tedy o chybu.

Logo ke stažení ve formátu PNG.

Pomocná, sekundárně používaná loga

Níže uvedená loga prosím použijte pouze ve chvíli, kdy nelze použít loga uvedená výše. Jejich užití obvykle vede ke komplikacím při schvalování loga a k možným časovým prodlevám. I jejich užití se plně řídí manuálem jednotného vizuálního stylu a je potřeba dodržet zejména ochrannou zónu loga.

Ke stažení jsou zde také formáty užívané profesionálními grafiky – AI, PSD, TIF. Pokud pro Vás bude materiály chystat grafické studio, postačí je odkázat na tyto stránky – www.brno.cz/logo a jejich grafik si již následně vybere pro něj nejvhodnější formát.

!! Kdy lze užít červené obdelníkové logo s bílým textem Brno !!

Toto logo lze využít pouze výjimečně a jeho užití obvykle zkomplikuje schválení užití loga a často je nutná korekce ze strany grafika. Kdy lze takové logo užit naleznete v manuálu jednotného vizuálního stylu.

Mezi výjimky, kdy lze toto logo užít patří například tyto případy:

  • Pozadí, na které je logo umisťováno je příliš komplikované a užití červeného nebo bílého loga bez pozadí není příliš vzhledné.
  • Logo svým vzhledem zapadá mezi ostatní loga a vytváří s nimi kompaktní celek (například všechna další loga jsou obdélníková)

Červené písmo, bílé pozadí  

Bílé písmo, červené pozadí  

Znak města Brna

 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.10.2020 13:31
  • Datum poslední aktualizace: 06.10.2020 13:31
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design