Česky CZEnglish EN

Upozornění pro brněnské lékaře 

Jihomoravský kraj průběžně aktualizuje seznam soukromých zdravotnických zařízení pro potřeby distribuce ochranných prostředků. Z toho důvodu prosí o vyplnění tohoto dotazníku. Blíže na koronavirus.jmk.cz.

Pokud jste dosud nebyli vyzváni k vyzvednutí ochranných pomůcek, kontaktujte nás prioritně na mailu doktori@brno.cz, případně telefonicky na 773 768 070 či 702 088 811 (ve všední dny od 9 do 12). Více zde.

Informace pro dobrovolníky a pomocníky

1) Pokud se chcete zapojit do šití roušek, poskytnout materiál nebo pomoci s jejich rozvozem, spojte se s dobrovolníky z iniciativy www.sijemerousky.cz .

2) Máte-li roušky, které jste ochotni zdarma poskytnout pro pracovníky v sociálních službách nebo řidiče MHD, jejich nonstop sběr probíhá na vrátnici Koliště 19 (magistrátní Odbor sociální péče). Kromě toho město shání také spacáky, karimatky nebo stany, aby mohlo vybavit kontaktní centra pro lidi bez domova. Máte-li přebytečné vybavení doma, uvítáme ho rovněž nonstop na Kolišti 19.

3) Nabízíte jinou formu pomoci? Látky na roušky, dezinfekci, svůj čas nebo volné prostory? Své nabídky, nezištné i obchodní, můžete vyplnit do tohoto formuláře na webu města. Děkujeme! 

4) Pomoci s rozvozem jídla seniorům můžete na www.pomahamesi2020.cz/.

5) Dobrovolníky v Brně koordinuje Masarykova univerzita, přihlaste se do její databáze: www.munipomaha.cz. 

6) Portál chcipomoct.cz  slouží k registraci dobrovolníků i žádostí o pomoc. 


Pomozte nám zmírnit následky epidemie COVID-19!

Město Brno vyhlásilo veřejnou sbírku. Přispějte na účet 111377222/0800. Finanční prostředky poslouží k napravení škod a řešení problémů způsobených koronavirem. V první řadě poputují do sociální oblasti. O aktuálním stavu konta i konkrétním využití vybraných peněz vás budeme průběžně informovat na této stránce. 

Údaje o dárci budou zveřejněny v tomto rozsahu: datum daru, částka, zpráva pro příjemce (uvedením osobních údajů do této zprávy souhlasí dárce s jejich zveřejněním). Více o ochraně osobních údajů na brno.cz/gdpr .

Na účet jste k 2. 4., 15.00 zaslali: 107 558,47 Kč. Děkujeme! Podrobnější výpis je k dispozici zde.
Město Brno zřídilo bezplatnou linku na čísle 800 140 800. Všichni občané se sem mohou obrátit, pokud potřebují nějaké informace. Senioři, handicapovaní a další potřební si mohou telefonicky objednat nákup základních potravin, hygienických potřeb atd. Linka je k dispozici v pracovních dnech od 7:00 do 17:00 a o víkendu od 9.00 do 13.00. V terénu budou pomoc zajišťovat pracovníci Českého červeného kříže ve spolupráci se studenty Masarykovy univerzity. Více zde.

Pro potřeby podnikatelů a živnostníků, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny nebo úplně pozastaveny v důsledku šíření koronaviru, zřídil CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu linku 224 854 444. Odpovědi na dotazy podnikatelů a další stěžejní informace se průběžně aktualizují také na webu businessinfo.cz.

S otázkami, jak podnikat v době šíření koronaviru nebo jaké finanční a nefinanční podpůrné nástroje stát nyní nabízí, se můžete obracet i na regionální kancelář agentury CzechInvest pro Jihomoravský kraj (brno@czechinvest.org; 296 342 442, 296 342 938, 296 342 939).

Brněnské aktuality

AKTUALIZOVÁNO 3. 4., 14.36

!!! Od středy 8. 4. vyřídí agendu řidičských průkazů a registru vozidel jen předem elektronicky objednaní občané. Svůj čas u přepážky si rezervujte zde.

Správa hřbitovů města Brna pozastavila některé služby, konkrétně uložení urny do hrobu, vsyp nebo rozptyl na loučce. Opatření platí do 13. dubna, ale může se podle aktuální situace změnit. Více zde

Město odložilo nájemníkům nebytových prostor platbu nájemného na období od vyhlášení nouzového stavu do 30. června. Týká se to pouze nebytových prostor ve správě Magistrátu (nikoli městských částí). Více informací čtěte zde.

V souvislosti s nákazou COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu spouštíme v Brně Mobilní rozhlas. Zaregistrujte se zde a stáhněte si do telefonu také aplikaci Mobilní rozhlas, ať máte k informacím od města co nejrychlejší přístup.

Prosíme, odložte spalování suchých rostlinných materiálů na svých zahradách na pozdější dobu. Případná zhoršená kvalita ovzduší, kterou z velké části způsobuje právě spalování rostlinných materiálů na otevřených ohništích, znemožňuje větrání a u citlivějších osob a osob s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí může způsobit potíže s dýcháním. Žádáme proto všechny občany o ohleduplnost.

Mateřské školy a dětské skupiny (veřejné i soukromé) jsou od 17. března zavřené. Pro děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému, zdravotnického personálu a městské policie funguje Waldorfská ZŠ a MŠ, Plovdivská 8, a ZŠ a MŠ Vedlejší 10. Zároveň OŠMT zajišťuje pro tyto děti domácí hlídání, které mohou využít i zaměstnanci DPMB nebo sociálních služeb. Více zde.

Magistrát města Brna upravuje úřední hodinyÚředními dny jsou pondělí a středa 8.00–11.00 hod. Pouze v tyto dny bude přístupná také podatelna na Malinovského nám. 3. V jiné dny bude možný vstup občanů do budov magistrátu pouze po předchozí domluvě. Více v sekci Magistrát města Brna nebo na www.brno.cz/kontakty/. Apelujeme na občany, aby na úřad chodili jen v nevyhnutelných případech. Obraťte se na dané pracoviště nejprve telefonicky a ujistěte se, že vaše věc nelze provést elektronicky nebo odložit na později. Děkujeme za pochopení.

Obyvatelé by měli přednostně využívat individuální dopravu, aby eliminovali kontakt s cizími lidmi v hromadné dopravě. Proto také vláda dočasně zrušila platnost tzv. modrých parkovacích zón ve městech a obcích. To znamená, že od 16. 3. 2020 není nutné mít parkovací oprávnění v modrých zónách (rezidentní parkování), parkování není regulováno. Na placených parkovištích města je parkování zdarma (závory jsou otevřené). Parkovací domy provozované BKOM nebo soukromými společnostmi jsou nadále zpoplatněné.

!!! Toto opatření nemá vliv na režim vjezdů do centra.

Celostátní aktuality

AKTUALIZOVÁNO 30. 3., 18.01

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví mohou na veřejných místech lidé pobývat nejvýše ve skupinkách po dvou. Výjimku z omezení sdružování mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost. Ministerstvo občany také žádá, aby od ostatních udržovali alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné.

Podle stanoviska ministerstva vnitra nemusí občané měnit občanské nebo řidičské průkazy, které propadnou v době trvání nouzového stavu. Více zde.

!!! Usnesením vlády se zakazuje občanům vycházet bez pokrývky nosu a úst. Nařízení platí od  půlnoci z 18. na 19. března. Jako ochranné prostředky poslouží roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály.

Vláda prodloužila do 11. dubna (do 6.00) platnost usnesení z 15. března, ve kterém zakazuje volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup, pošta, banka, čerpací stanice),
 • cest do zdravotnických zařízení včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a zařízení veterinární péče,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
 • pobytu v přírodě nebo parcích,
 • pohřbů.

Vláda prodloužila do soboty 11. dubna také dosud trvající zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách (s výjimkami jako potraviny, drogerie, lékárny apod.), stejně jako zákaz přítomnosti veřejnosti v restauracích a dalších stravovacích zařízeních.  Více na www.vlada.cz. 

Ve velkých obchodech nad 500 m2 budou mezi 8:00 a 10:00 smět nakupovat pouze senioři nad 65 let. 

Nákupy v menších obchodech (do 500 m2) budou bez omezení. 
Senioři mohou pro obstarání nákupu využít také městskou linku 800 140 800.

     

     

     

     

Pokud si nejste jistí svým zdravotním stavem a jak se chovat, kontaktujte o radu svého praktického lékaře. V případě dotazů ke konkrétním organizačním opatřením (zavřené školy či instituce) nás kontaktujte na e-mailu: koronavirus@brno.cz.

Důležité odkazy

Další informace najdete na:

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Mimořádné opatření: uzavření základních, středních a vysokých škol 
Mimořádné opatření: zákaz konání akcí nad 100 osob 

Krajská hygienická stanice v Brně 

Telefonické infolinky:

Státní zdravotní ústav – 724 810 106, 725 191 367

Krajská hygienická stanice JMK, pro občany vracející se z rizikových oblastí – 773 768 994

Informační linka Jihomoravského kraje (pokud se nedovoláte na KHS) – 800 129 921

Doporučení:

Důležité je postupovat tak jako při klasickém respiračním onemocnění:

 • Vyhýbat se těm, kteří jsou zjevně nemocní.
 • Dodržovat základní hygienická pravidla.
 • Používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi.
 • Nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob. Vyšší riziko nákazy hrozí také v prostředí s vyšší vlhkostí a teplotou (jako jsou sauny, wellness centra apod.).
 • Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál).
 • Důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 03.04.2020 14:43
 • Datum poslední aktualizace: 03.04.2020 14:43
 • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design