Česky CZEnglish EN

Zkratky

   

Zkratka Odbor
AMB Archiv města Brna
BO Bytový odbor
KMCR Kancelář marketingu a cestovního ruchu
KPMB Kancelář primátorky města Brna
MO Majetkový odbor
ODSČ Odbor dopravněsprávních činností
OD Odbor dopravy
OKO Odbor interního auditu a kontroly
OI Odbor investiční
OK Odbor kultury
OMI Odbor městské informatiky
OOBR Odbor obrany
OPP Odbor památkové péče
ORF Odbor rozpočtu a financování
OŠML Odbor školství a mládeže
OSP Odbor sociální péče
OS Odbor sportu
OSČ Odbor správních činností
OSM Odbor správy majetku
OÚSŘ Odbor územního a stavebního řízení
OÚPR Odbor územního plánování a rozvoje
OVV Odbor vnitřních věcí
OVLHZ Odbor vodního, lesního hosp. a zemědělství
OZV Odbor zahraničních vztahů
OZ Odbor zdraví
OŽP Odbor životního prostředí
OIEF Oddělení implementace evropských fondů
ORGO Organizační odbor
PO Personální oddělení
VMMB Tajemník Magistrátu města Brna
ÚNP1 Úsek 1. náměstka primátorky
ÚNP2 Úsek 2. náměstka primátorky
ÚNP3 Úsek 3. náměstka primátorky
ÚNP4 Úsek 4. náměstka primátorky
ÚTAJ Úsek tajemníka
ŽÚ Živnostenský úřad města Brna
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.08.2011 11:25
  • Datum poslední aktualizace: 19.08.2011 11:25
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design