Česky CZEnglish EN

Zkratky

   

Zkratka Odbor
AMB Archiv města Brna
BO Bytový odbor
KMSM Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu
KNPSC Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city
KPMB Kancelář primátora města Brna
KBZM Kancelář projektu Brno - Zdravé město
MO Majetkový odbor
ODSČ Odbor dopravněsprávních činností
OD Odbor dopravy
OKO Odbor interního auditu a kontroly
OI Odbor investiční
OK Odbor kultury
OMI Odbor městské informatiky
OOBR Odbor obrany
OPP Odbor památkové péče
ORF Odbor rozpočtu a financování
OŠMT Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
OSP Odbor sociální péče
OSČ Odbor správních činností
OSM Odbor správy majetku
OÚSŘ Odbor územního a stavebního řízení
OÚPR Odbor územního plánování a rozvoje
OVV Odbor vnitřních věcí
OVLHZ Odbor vodního, lesního hosp. a zemědělství
OZV Odbor zahraničních vztahů
OZ Odbor zdraví
OŽP Odbor životního prostředí
OIEF Oddělení implementace evropských fondů
ORGO Organizační odbor
PO Personální oddělení
ÚHT Úsek hospodářsko-technický
ÚO Úsek organizační
ÚRM Úsek rozvoje města
ÚŠPP Úsek školství a prorodinné politiky
ÚSKD Úsek sociálně-kulturní a dopravy
VMMB Vedení MMB - sekr. tajemníka
ŽÚ Živnostenský úřad města Brna
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.08.2011 11:25
  • Datum poslední aktualizace: 19.08.2011 11:25
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design