Česky CZEnglish EN

Kontakty pro dotazy elektronickou formou

Elektronická podatelna MMB

Kancelář primátorky města Brna                                    

kp@brno.cz

Vedení MMB - sekretariát tajemníka

vmmb@brno.cz

Personální oddělení

po@brno.cz

Odbor interního auditu a kontroly

oko@brno.cz

Odbor rozpočtu a financování

orf@brno.cz

Kancelář marketingu a cestovního ruchu

marketing@brno.cz

Odbor zahraničních vztahů

ozv@brno.cz

Úsek tajemníka

utaj@brno.cz

Organizační odbor

orgo@brno.cz

Odbor vnitřních věcí

ovv@brno.cz

Odbor obrany

oobr@brno.cz

Odbor správních činností

osc@brno.cz

Archiv města Brna

amb@brno.cz

Tiskové středisko

tis@brno.cz

Úsek 1. náměstka primátorky

unp1@brno.cz

Odbor zdraví

oz@brno.cz

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

osmt@brno.cz

Odbor územního plánování a rozvoje

oupr@brno.cz

Odbor životního prostředí

ozp@brno.cz

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

ovlhz@brno.cz

Úsek 2. náměstka primátorky

unp2@brno.cz

Majetkový odbor

mo@brno.cz

Odbor kultury

ok@brno.cz

Odbor památkové péče

opp@brno.cz

Odbor městské informatiky

omi@brno.cz

Odbor strategického rozvoje a spolupráce

smartcityinfo@brno.cz

Úsek 3. náměstka primátorky

unp3@brno.cz

Bytový odbor

bo@brno.cz

Odbor správy majetku

osm@brno.cz

Odbor územního a stavebního řízení

ousr@brno.cz

Živnostenský úřad města Brna

zu@brno.cz

Úsek 4. náměstka primátorky

unp4@brno.cz

Odbor investiční

oi@brno.cz

Odbor implementace evropských fondů

oief@brno.cz

Odbor dopravy

od@brno.cz

Odbor dopravněsprávních činností

odsc@brno.cz

Odbor sociální péče

osp@brno.cz

Orgány Statutárního města Brna

Městská policie Brno

podatelna.mpb@brno.cz

 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.03.2019 09:52
  • Datum poslední aktualizace: 05.03.2019 09:52
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design