Česky CZEnglish EN

Kontakty pro dotazy elektronickou formou

Elektronická podatelna MMB

Kancelář primátorky města Brna kp@brno.cz
Vedení MMB - sekretariát tajemníka vmmb@brno.cz
Personální oddělení po@brno.cz
Odbor interního auditu a kontroly oko@brno.cz
Odbor rozpočtu a financování orf@brno.cz
Kancelář marketingu a cestovního ruchu marketing@brno.cz
Odbor zahraničních vztahů ozv@brno.cz
Úsek tajemníka utaj@brno.cz
Organizační odbor orgo@brno.cz
Odbor vnitřních věcí ovv@brno.cz
Odbor obrany oobr@brno.cz
Odbor správních činností osc@brno.cz
Archiv města Brna amb@brno.cz
Tiskové středisko tis@brno.cz
Úsek 1. náměstka primátorky unp1@brno.cz
Odbor zdraví oz@brno.cz
Odbor sportu os@brno.cz
Odbor školství a mládeže osml@brno.cz
Odbor územního plánování a rozvoje oupr@brno.cz
Odbor životního prostředí ozp@brno.cz
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ovlhz@brno.cz
Úsek 2. náměstka primátorky unp2@brno.cz
Majetkový odbor mo@brno.cz
Odbor kultury ok@brno.cz
Odbor památkové péče opp@brno.cz
Odbor městské informatiky omi@brno.cz
Odbor strategického rozvoje a spolupráce smartcityinfo@brno.cz
Odbor participace opencity@brno.cz
Úsek 3. náměstka primátorky unp3@brno.cz
Bytový odbor bo@brno.cz
Odbor správy majetku osm@brno.cz
Odbor územního a stavebního řízení ousr@brno.cz
Živnostenský úřad města Brna zu@brno.cz
Úsek 4. náměstka primátorky unp4@brno.cz
Odbor investiční oi@brno.cz
Odbor implementace evropských fondů oief@brno.cz
Odbor dopravy od@brno.cz
Odbor dopravněsprávních činností odsc@brno.cz
Odbor sociální péče osp@brno.cz
Orgány Statutárního města Brna opencity@brno.cz
Městská policie Brno podatelna.mpb@brno.cz
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.04.2021 08:32
  • Datum poslední aktualizace: 01.04.2021 08:32
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design