Technické sítě Brno, akciová společnost, je členem koncernu SMB, jehož řídící osobou je statutární město Brno,
IČO 449 92 785, se sídlem Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00, Brno

Ostatními členy tohoto koncernu jsou: