Česky CZEnglish EN

Koncern Brno

Společný koncernový zájem

Koncern statutárního města Brna (koncern SMB) byl založen s ohledem na:

 1. potřebu transparentního a koordinovaného řízení koncernu SMB ve vybraných oblastech;
 2. nutnost zajistit vzájemnou informovanost a spolupráci členů koncernu SMB o otázkách financování, jakož i zajistit informovanost veřejnosti o existenci a struktuře koncernu, o rámcových cílech rozvoje koncernu jako celku i rozvoje jednotlivých řízených osob a o naplňování těchto cílů;
 3. potřebu předcházet újmě, jež potenciálně hrozí v podnikatelském seskupení v důsledku ovlivňování ovlivněných osob osobami vlivnými, a nutnost případně takovou újmu nahradit v souladu s právními předpisy;
 4. potřebu prosazovat účel existence členů koncernu, definovaný mj. jako péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů statutárního města Brna; a
 5. snahu o efektivní využití výhod, jež příslušnost ke koncernu přináší jeho jednotlivým členům

Koordinace a koncepční řízení v rámci koncernu SMB se týká následujících složek, či významných činností podnikání (ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích):

 • Řízení bezpečnosti
 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení financování
 • Investiční činnost
 • Řízení ICT
 • Controlling, reporting a datová politika
 • Auditing
 • Řízení hmotných a nehmotných aktiv
 • Nákup a prodej zboží a služeb
 • Sdílení zdrojů a služeb
 • Řízení společenské odpovědnosti
 • Řízení vztahů s veřejností a propagace

Schéma řízení Koncernu SMB

Členové koncernu SMB

Základní data

 • 9 členů koncernu
 • Více než 4.700 zaměstnanců
 • Obrat téměř 9.000.000.000 Kč
 • Majetek v hodnotě více něž 12.000.000.000 Kč

Koncernový výbor

Koncernový výbor je orgánem vytvořeným na smluvním základě, a to dle Deklarace koncernu SMB. Koncernový výbor nemá právní subjektivitu. Je poradním orgánem řídící osoby Koncernu, zejména oprávněným připravovat návrhy rozhodnutí pro Radu města Brna, a to ve všech věcech týkajících se řízení Koncernu. Koncernový výbor zejména připravuje návrhy Koncernových pokynů, které Rada uděluje členským společnostem Koncernu jménem Statutárního města Brna jako řídící osoby Koncernu. Členové Koncernového výboru jsou nominováni členy Koncernu, a to tak, že dva členové jsou vždy nominováni usnesením Rady města Brna a devět zbývajících členů jsou předsedové představenstev jednotlivých řízených osob.

Kancelář koncernového výboru

Kancelář Koncernového výboru zajišťuje svými pracovníky nebo prostřednictvím služeb externích subjektů zpracovávání informací získaných od členů koncernu SMB, přípravu podkladů pro činnost Koncernového výboru včetně zpracovávání odborných posudků a stanovisek, jakož i další analytické a organizační činnosti, jichž je zapotřebí pro zajišťování funkcí Koncernového výboru.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 07.10.2019 10:59
 • Datum poslední aktualizace: 07.10.2019 10:59
 • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design