Česky CZEnglish EN

Sanace káznice

Pokud chce město Brno s objektem káznice dále nakládat, musí nejprve zamezit jeho dalšímu chátrání. Budova káznice je z důvodu nešetrných stavebních zásahů v průběhu let a z nedostatečné údržby v dezolátním stavu – do objektu zatéká, v některých částech byla poškozená statika. Na konci roku 2014 proto bylo schváleno vyčlenění 5,5 miliónu korun z rozpočtu statutárního města Brna na provedení sanačních prací v prostoru káznice.

Aby vypracovaný projekt sanace co nejvíce respektoval historického a pietního ducha místa, vytvořilo město Brno pracovní skupinu složenou ze zástupců města, historiků a členů Konfederace politických vězňů. Na základě jejich připomínek tak vznikl seznam požadavků zaměřených na ochranu části autenticky dochovaných prostor a prvků v objektu Káznice, který při sanaci uplatněn a respektován.

V říjnu 2015 zaslala Konfederace politických vězňů městu Brnu na základě fám dopis, v němž vyslovuje obavy o zachování neblaze proslulých cel smrti. Jak uvedl primátor Petr Vokřál, jednalo se z velké části o nedorozumění, káznice na Cejlu představuje "místo vrcholné piety"  a při sanaci je dbáno na uchování všech důležitých prostor v původním, nezměněném stavu. To bylo potvrzeno i tím, že seznam požadavků historické skupiny byl do projektu sanace zapracován a bylo k němu přihlíženo.

Přílohy:
Projekt sanace
Situační plán s vyznačením úseků dotčených sanací
Seznam požadavků od historické skupiny
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.05.2016 16:02
  • Datum poslední aktualizace: 31.05.2016 16:02
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design