Česky CZEnglish EN

Hoaxy

V souvislosti s probíhající sanací Káznice na Cejlu se v médiích a na sociálních sítích objevila řada nejrůznějších fám a hoaxů, které měly dokazovat, že město Brno nepřistupuje k projektu sanace svědomitě a s péčí a dochází k ničení a znehodnocování historicky cenných míst.

Seznam nejzávažnějších hoaxů a jejich vyvrácení uvádíme v následujícím seznamu.

Pódium z kaple

V polovině února byla na sociální síti Facebook zveřejněna fotografie srovnávající podobu komunisty přestavěné barokní kaple z loňského roku a z letošního února, v níž chybělo dřevěné pódium. Připojený text vinil představitele města Brna, že pódium postavené vězni bylo odstraněno bez souhlasu památkářů a vyvezeno na skládku společně se stavební sutí. Uvnitř pódia se mohly údajně nacházet motáky a vzkazy vězňů.

Ve skutečnosti bylo pódium demontováno na základě rozhodnutí památkářů, a to z toho důvodu, že pod ním se nachází původní barokní dlažba včetně půdorysného vymezení původního mobiliáře kaple, tj. oltáře, který byl v roce 1948 komunisty odstraněn. Zároveň pódium bránilo vstupu do sakristie.

Demontované pódium bylo uskladněno na dvoře káznice pod přístřeškem a bylo prozkoumáno. Po důkladné prohlídce všech částí nebyly nalezeny žádné stopy po nápisech či vzkazech. Jak stojí v dokumentu posuzujícím hodnotu pódia: „Vzhledem k faktu, že jde o artefakt z největší pravděpodobností pořízený v letech, kdy ve věznici byly drženi a popravováni političtí odpůrci komunistického režimu, doporučuji podium jako symbolický prvek deponovat ve vhodných podmínkách, např. v depozitářích Muzea města Brna.“

Spreje v celách smrti a na dveřích

Další fámou, která se objevila na sociálních sítích, byly fotografie několika dveří a zdí, na nichž se nacházely nasprejované značky. Mělo se jednat o důkaz necitlivých zásahů v prostorách káznice, dokonce v samotných celách smrti, které vznikly během letošní sanace.

Nejednalo se v žádném případě o cely smrti. Ty byly po celou dobu sanace uzamčeny a dělníci provádějící sanaci do nich neměli přístup. Stejně tak i dveře od nich zůstaly neporušeny.

Ve skutečnosti se jedná o technické značky ze stavebně-technického průzkumu, který probíhal v předchozích letech, a nejsou nijak spjaty se současnou sanací. Nacházejí se totiž i v prostorách, které jsou současnými pracemi nezasaženy. Podobné technické značky jsou při stavbách v památkách a historických budovách běžně používány a jsou odstranitelné.

Pozůstatky šibenice byly odstraněny

Fáma, která se objevila na sociálních sítích, tvrdí, že během sanace byl z dvorů káznice sbíječkami odstraněn asfaltový povrch, který byl následně vyvezen na skládku, což mělo za následek, že byly nenávratně odstraněny i základy zaniklé šibenice, na níž komunisté popravovali politické vězně.

Ve skutečnosti byl asfalt odstraněn pouze v prostorách průjezdu mezi novodobou přístavbou a původní budovou. Tento průjezd byl pravděpodobně v 50. letech neodborně přestavěn, aby tudy mohla projíždět těžká nákladní technika, což mělo za následek narušení statiky původní klenby. Všechen odstraněný stavební materiál byl uskladněn na dvoře, podobně jako demontované pódium, a o jeho dalším nakládání rozhodli po prozkoumání historici.

Skutečná lokalizace šibenice byla objevena během stavebně-historického průzkumu v části ženského dvora. Toto místo bylo okamžitě ohrazeno a zajištěno proti případnému znehodnocení a nebyl zde prováděn jakýkoliv stavební zásah. 15. března zde proběhl pietní akt za účasti představitelů města, kraje a politických vězňů.

Zničená freska

Další fámou, která se rozšířila na sociálních sítích, byla fotografie části fresky v sakristii, která měla být údajně necitlivým způsobem poškozena nově zasekanou elektřinou v rámci nyní probíhající sanace.

Jak doložily fotografie pořízené magistrátním fotografem ještě před začátkem sanace, tato necitlivá úprava nesouvisí se současnou sanací a byla provedena už dříve.Město odmítlo provést stavebně-historický průzkum

Další fáma uvádí, že město Brno odmítalo nechat zhotovit stavebně-historický průzkum objektu, aby mohly být zničeny historicky hodnotné části objektu a bylo tak zabráněno zpamátnění.

V tomto případě nesedí časová posloupnost, protože až do poloviny ledna letošního roku se o zpamátnění káznice neuvažovalo. Stavebně-historický průzkum byl přitom celou dobu plánován, protože se jednalo o podklad pro zpracování projektové dokumentace na Kreativní centrum. V polovině února byl Odborem správy majetku Magistrátu města Brna vybrán na základě výběrového řízení Mgr. Martin Číhalík jako zpracovatel stavebně-historického průzkumu. Vypracoval se spolupracovníky v březnu a dubnu 2016, přičemž vycházel ze stavebně – technického průzkumu z roku 2013, z něhož přebral zaměření současného stavu, označení křídel, číslování místností a průzkum krovu.

SHP nastiňuje i význam zemské káznice v období druhé světové války a následujících let, dále poskytuje vyhodnocení hodnotných prvků, pasportizaci a dendrochronologii dřevěných konstrukcí. Stavebně-historický průzkum pak slouží jako podklad k dalšímu rozhodování orgánů státní správy v otázce, které části a artefakty objektu jsou historicky cenné.

Příloha:

Stavebně-historický průzkum - I. textová část, vyhodnocení stavby
Stavebně-historický průzkum- II. historická dokumentace

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.06.2016 10:42
  • Datum poslední aktualizace: 01.06.2016 10:42
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design