Česky CZEnglish EN

Co je káznice v Brně?

Rozsáhlý objekt bývalé káznice z konce 18. století se nachází v samotném centru Brna, mezi ulicemi Bratislavská a Cejl. Dříve rakousko-uherská a posléze prvorepubliková věznice se během nacistické a komunistické diktatury stala neblaze proslulým místem teroru, kterým si prošla řada významných osobností, např. básník Jan Zahradníček nebo spisovatel Zdeněk Rotrekl.

Vazební věznice byla v těchto dobách i místem poprav politických vězňů. V roce 1955 byli vězni přemístěni do nově vybudovaného objektu v Bohunicích a vězeňský komplex na Cejlu pak sloužil různým účelům – jako depozitář Moravského zemského archivu nebo pracoviště Policie ČR. Od roku 2006 je objekt pro veřejnost uzavřen a nezadržitelně chátrá.

 Statutární město Brno má v úmyslu prostory bývalé káznice využít po vzoru mnoha evropských měst a vybudovat zde Kreativní centrum, které oživí okolní lokalitu, přitáhne zajímavé lidi, poskytne jim pracovní prostory a pomůže suplovat to, co v okolní oblasti chybí, třeba zeleň nebo obchody. Více o projektu Kreativního centra si můžete přečíst na webu www.kreativnibrno.cz 

Káznice má necelých 8 000 m2. Komplex má celkem tři vnitřní dvory. U dvora do ulice Bratislavská stojí výrazně novější budova, která je částečně podsklepena a má tři nadzemní podlaží. Ostatní budovy původní věznice mají dvě nadzemní podlaží a jsou rovněž zastřešeny sedlovým krovem. Většina komplexu káznice je nyní ve vlastnictví Statutárního města Brna, budova u Cejlu pak ve vlastnictví soukromého subjektu.

Aktuálně

Rada města Brna dnes schválila výsledky architektonické soutěže na budoucí podobu Kreativního centra v budově bývalé káznice na Cejlu. První cenu na podobu Kreativního centra Brno získal podlke odborné poroty návrh architektů z pražského atelieru KAVA. Autory jsou Tomáš Gelien, Jakub Koňata, Jonáš Krýzl, Jan Novotný, Tomáš Novotný a Robert Seidl.

 

Na základě jejich návrhu nyní bude vypracována projektová dokumentace a připravena žádost o financování z evropských dotací prostřednictvím nástroje ITI.

Projekt Kreativního centra Brno tak dostal ještě více reálné kontury. Vítězný návrh přirozeným způsobem kombinuje pracovní i prezentační prostory pro tvůrčí lidi s pietou daného místa, rozšiřuje veřejný prostor. Vybudování kreativního centra je klíčovým infrastrukturním počinem pro podporu tvůrčích odvětví a hlavně pomůže i aktivizaci specifické okolní čtvrti. Ze zkušeností vyplývá, že pro oživení deprivovaných lokalit i nevyužívaných brownfieldů je vhodné v místě realizovat tvůrčí, edukativní i sociální aktivity. Kreativní centrum má být místem pro setkávání, pro dialog.

Pronájem prostor bývalé káznice

Prostory objektu bývalé káznice jsou nyní nově pronajímány k jednorázovým kulturním akcím, jako jsou například výstavy, koncerty, recitály, divadelní představení, promítání, odborné workshopy, a to vždy s přihlédnutím k historickému a pietnímu významu objektu bývalé káznice.

Uzavírání smluv s jednotlivými žadateli bude řešit Odbor správy majetku, žádosti nejprve posuzuje Kancelář strategie města ve spolupráci s Odborem kultury, o konání akcí rozhodne Porada primátora.

Zásady pronájmu prostor bývalé káznice

První akce se uskuteční už 10. září, kdy budou v rámci celorepublikového Dne evropského dědictví zpřístupněny unikátní prostory široké veřejnosti. Součástí programu bude i prohlídka objektu v anglickém jazyce, kterou povede bývalý vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky MU Don Sparling. Následně proběhne vernisáž výstavy fotografických obrazů Libora Teplého s názvem „Hledání světla“, pořizovaných v letech 2012 – 2014 v prostorách káznice. Prohlídky doprovodí vystoupení tanečního souboru Filigrán.

14. září se uskuteční společné vystoupení Pražského improvizačního orchestru a tanečního sdružení Filigrán v kapli bývalé káznice v rámci festivalu Natřikrát. 19. září se představí Mužské Vokální kvarteto Q VOX  s premiérou skladby Český orloj, Cesta poutníka. 30.9-1.10 bude možné v rámci divadelního festivalu Divadla Líšeň O minulosti a budoucnosti naší svobody navštívit Divadelní představení Putin lyžuje a Hygiena krve a  čtení autentických materiálů o životě v káznici, tedy dopisů, vzpomínek pamětníků-bývalých vězňů.

Dny evropského dědictví, foto: L. Teplý Festival Prototyp Brno, foto: Marek Štefek

Akce uskutečněné v roce 2016

Těší nás enormní zájem veřejnosti o využití unikátního objektu.

Tento zájem byl úspěšně ověřen po sanaci objektu v rámci pilotního provozu akcemi:

 • Koncert Ivy Bittové v rámci festivalu Ghettofest
 • Dny evropského dědictví- prohlídky
 • Výstava fotografických obrazů Libora Teplého (fotografie káznice z let 2012-2014)
 • Koncert kvarteta Qvox v projektu Český orloj;
 • Divadelní festival Divadla Líšeň O minulosti a budoucnosti naší svobody
 • Koncert Ensamble Opera Diversa: Šostakovičova 14. symfonie
 • recitace Magorových Labutích písní Magorovým sborem v rámci Dne poezie Knihovny Jiřího Mahena
 • oslavy Dne boje za svobodu a demokracii 17.listopadu
 • vědecko-umělecký festival Prototyp Brno
 • vystoupení Amarorecords v rámci konference Střed zájmu
 • Franz Kafka: Proces - herci ze čtyř brněnských divadel v ojedinělé site specific divadelní instalaci.

Festival Divadla Líšeň, foto: MMB Festival Divadla Líšeň, foto: MMB

Plánované akce v roce 2017

V káznici probíhají pravidelné prohlídky v režii Turistického informačního centra. Více informací najdete na jeho webových stránkách. 

Zájemci o pronájem prostor na konání kulturně-edukativních akcí mohou kontaktovat paní Monicu Taufarovou, taufarova@ticbrno.cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 27.03.2018 15:17
 • Datum poslední aktualizace: 27.03.2018 15:17
 • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design